Báo cáo
Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của dự án VACI 2011-P/141 “Hội thi thiết kế bài giảng ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến Tre”

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của dự án VACI 2011-P/141 “Hội thi thiết kế bài giảng ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến Tre”

5


Thực hin cam kết gia dự án và Ngân hàng Thế gii ti Vit Nam, căn c kết qu làm vic vi các ngành chc năng ca tnh V/v đánh giá kết qu triển khai dự án Hội thi thiết kế bài ging ngoi khóa GDLC cho thanh thiếu niên Bến Tre; căn c kết qu kho sát, lượng giá cui k d án, Ban điu hành D án báo cáo tóm tắt kết qu hoạt động dự án như sau:
I- Thông tin cơ
bn v kết qu hoạt động và các cuộc làm vic
a) Làm việc vi ban t chc Chương trình (Thanh tra Chính Ph, Ngân hàng Thế gii) và các đối tác có liên quan ngoài tỉnh:

– Thanh tra Chính Phủ (TTCP) có Công văn số 210/CCTN-P4 ngày 27/10/2011 gửi UBND tnh Bến Tre V/v tạo điu kin trin khai d án. 

– Do một s vn đề v chm tr v th tc (trường nhn CV phê duyt d án s 4783/UBND-VHXH ngày 27/10/2011 ca UBND tnh và làm vic vi nhà tài tr đầu tháng 11/2011) nên vic xúc tiến trin khai d án có chậm hơn các d án khác: ngày 12/01/2012 Ngân hàng Thế gii trao đổi tha thun th tc gii ngân 85 % tng vn tài tr trong na đầu tháng 02/2012, d án được trin khai ngay sau đó.

– Nhận thông báo v vic đăng ký tham dự khóa tập hun “Qun tr công, Liêm chính và phòng nga tham nhũng” ca GOVINTAC-VN.

– Nhận thư mời tham gia đối tác ca Trung tâm MSD, Hà Nội “Thúc đẩy hiu qu cho s phát trin cho các t chc xã hi Vit Nam”.
– Làm việc vi V HTQT, Cc phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, 4 t chc hot động liên quan đến giáo dc liêm chính, phòng chống tham nhũng tại Hà Ni trong khuôn kh chuyến tham quan – trao gii tháng 8/2012.
– Nhận thơ mi ca TTCP, VICC tham dđối thoi chính sách ti Tp HCM ngày 19/10/2012 trong khuôn khổ D án ITBI.

– Ngày 26/11/2012 nhận lời mời của Trung tâm Giáo dục sức khoẻ và phát triển cộng đồng Tương Lai, Tp Hồ Chí Minh tham gia đối tác của dự án “Thúc đẩy thực hiện quyền của trẻ em và thanh thiếu niên Tp Hồ Chí Minh và Tp Bến Tre” do Quỹ Hỗ trợ các sáng kiến Tư pháp (JIFF) thuộc Chương trình đối tác Tư pháp (JPP) phê duyệt, Bộ Tư pháp làm chủ dự án. JPP do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn 1604/Ttg-QHQT, (Dự án giới thiệu 2 trường TH Nguyễn Trí Hữu và THCS Mỹ Hóa tham gia).

b) Làm việc vi chính quyn địa phương và các cơ quan chc năng

– Ngoài CV phê duyệt d án s 4783/UBND-VHXH ngày 27/10/2011 ca UBND tnh, nhà trường đã nhận được công văn của UBND Tp Bến Tre, UBND huyn Bình Đại, Ban giám đốc sở Giáo dc & Đào to cùng phn hi tham gia d án ca các trường huyn Ba Tri, Ch Lách, M Cày Nam, Mỏ Cày Bc.

– Hiệu trưởng nhà trường đã ký Quyết định s 530/QĐ-CĐBT-TCCB ngày 11/11/2011 V/v Thành lp Ban điu hành Dự án gm 5 thành viên.
– Ban điu hành D án tổ chc 3 đoàn công tác đi kho sát, lượng giá d án ti các ngành hữu quan, huyn, thành ph, trường hc trong và ngoài tnh; giữa kỳ 25- 29/4; cuối kỳ từ 11/10 đến 25/11/2012 với s tham gia ca c vn, chuyên gia d án.

– Từ 26- 29/11/2012, Dự án có cuộc làm việc chuyên đề với đoàn công tác của sở Tài chính Bến Tre.

c) Kết qu hot động d ánNGND – TS Đặng Huỳnh Mai tại diễn đàn GDĐĐ cho HS Bến Tre tháng 2/2013

1- Tổ chc Hội thi:

Từ 9/3 – 19/5/2012, BĐH, chuyên gia ca DA, cơ quan ch qun D án và các ngành chc năng gm đại diện Thanh tra tỉnh; s GD&ĐT, s Thông tin Truyền thông, Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo; Hi Cu giáo chc, phòng NCVHXH, Văn phòng UBND tnh Bến Tre tham gia chđạo, h tr hi thi cp cơ s, cp tnh theo đúng th l và lch đã thng nht, hi thi cấp tnh đã din ra và thành công tt đẹp.

Kết thúc vòng thi cp cơ s, có 179 bài d thi đến t 58 trường, nhà thiếu nhi trên địa bàn trin khai DA (gm 6 huyn và 1 thành ph/9 huyn, thành ph trong toàn tnh); Sức lan tỏa của hội thi thể hiện qua phân tích số liệu các trường tham gia dự án như sau: từ 11 trường đầu mối, dự án phát triển đến 58 trường, trong đó: từ 1 trường TH Nguyễn Trí Hữu đã thu hút 8 trường TH trong tỉnh tham gia với 22 bài dự thi; từ 5 trường THCS thu hút 38 trường và 1 nhà thiếu nhi tham gia với 89 bài dự thi, từ 4trường  THPT thu hút 7 trường tham gia với 48 bài dự thi và từ 1 trường Trung cấp chuyên nghiệp thu hút 4 trường CĐ, TCCN với 20 bài dự thi. BĐH DA, BTC hi thi cp tnh căn c th l và thc tế hi thi cp cơ sđã thng nht xét chn 13 thí sinh vào vòng thi chung kết cp tnh 3 bng; Hi thi cp tnh trao 6 gii nht là 1 chuyến tham quan, hc tp mô hình giáo dc liêm chính, GDPC tham nhũng tại nước ngoài cho 4 giáo viên gồm 1 GV THPT, 3 GV THCS, 1 em học sinh THCS và 1 sinh viên CĐ.

n c tình hình và sự chđạo ca UBND tnh, được sng h ca các nhà đồng tài tr, Chương trình VACI, Thanh tra Chính ph, và các cơ quan chc năng: s Giáo dc & Đào to, Thanh tra tỉnh và cơ quan ch qun, dự án tổ chc chuyến thăm quan, hc tp mô hình giáo dc liêm chính, giáo dc phòng chng tham nhũng, tham dự Hi tho gia k d án VACI2011 tại Hà Nội thay thế chuyến đi Campuchia từ 15 – 19 tháng 8 năm 2012.

2- Mở din đàn Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu nhi Bến Tre:

– Kết nối, quan hệ với các dự án VACI2011 thuộc khối các trường ĐH-CĐ và có liên quan đến giáo dục; được dự án NAMSA do hòa thượng Ven. Vandong Thorm làm chủ dự án trao đổi, chia sẻ thông tin về giáo dục liêm chính cho trẻ em Kongpongcham, Cambodia.

– Dự án nhn 1 đề tài nghiên cứu, 27 bài viết, ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà giáo, nhà hot động xã hi trong và ngoài nước đóng góp cho hoạt động và tập sách ca d án.

19 tin bài, phóng sự ca các cơ quan báo,đài phn ánh trên các phương tiện truyn thông đại chúng và mng internet vi hàng chc lượt phát sóng.

77011 lượt truy cp website ca d án tính đến 15g 56’ ngày 01/03/2013 (con số này thi đim 23g ngày 23/5/2012 là 14. 283), chỉ tiêu ca d án đưa ra là 30.000.

Tham gia dạy 2 tiết GDLC là sản phm của Dự án tại Ngày hội “Bài học lớn về tính trung thực” cho gần 2000 HS Tiểu học tại tỉnh Tiền Giang.

Tổ chức 4 cuộc bình chọn và trao thưởng cho 12 cá nhân quan tâm và có nhng ý kiến đóng góp xác đáng về hoạt động và thông tin GDLC trên website của dự án.

Ấn hành “Sổ tay phục vụ ngoại khóa GDLC cho TTN Bến Tre – VACI2011-P/141”, dày 280 trang do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre cấp giấy phép xuất bản số 107/GP-STTTT ngày 6 tháng 12 năm 2012 với 400 bản; Phát hành bộ đĩa DVD “giới thiệu mô hình ngoại khóa GDLC cho TTN Bến Tre” số lượng 50 bộ qua đó đã tổ chức 12 cuộc trao đổi, giới thiệu Sổ tay đến các tổ chức, cá nhân có cùng mối quan tâm trong và ngoài tỉnh; trong đó có nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, NGND TS Đặng Huỳnh Mai, GSTS Nguyễn Minh Thuyết, Bí thư thường trực TƯ Đoàn Phan Văn Mãi….

II-Đ ngh
– Ban điu hành dự án đề nghBan tổ chc VACI, Thanh tra tnh quan tâm, phối hp trong quá trình tng kết – nhân rộng và chuyển giao dự án, ghi nhận, tôn vinh các tập th, cá nhân có đóng góp tích cc tuyên truyn PCTN gn vi hot động ca d án;

– Thanh tra tỉnh, sở Giáo dc và Đào to Bến Tre quan tâm, phối hp trong quá trình tng kết d án gắn vi phát động hưởng ng VACI2013 do Thanh Tra Chính ph và Ngân hàng thế gii tổ chc.

– Ban tổ chc VACI, Thanh tra tỉnh Bến Tre, sở Giáo dc và Đào to Bến Tre cho ý kiến chđạo b phn chc năng phối hp cùng d án và các đối tác, các tổ chức, cá nhân có cùng mối quan tâm trong vic chuyn giao, tiếp nhận kết qu, qui trình hoạt động và tiếp tc khai thác, nhân rng các mô hình hot động hiu qu ca d án thông qua việc tham gia VACI2013.

 BĐH DỰ ÁN P/141