📣📣📣 THÔNG BÁO VỀ GÓI HỖ TRỢ CHO HỌC VIỆN ĐÀO TẠO NỮ DOANH NHÂN VIỆT NAM (AWE) 2023 ✨💼

Phòng Văn hoá – Thông tin (PAS), Phái đoàn Ngoại giao Hoa kỳ trân trọng thông báo về gói hỗ trợ dành cho các Tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân để triển khai khoá học mới của Học viện Đào tạo Nữ doanh nhân Việt Nam (AWE) năm 2023.
Số tiền tài trợ từ $10.000 đến $40.000.

📝 Nộp hồ sơ tại: https://bit.ly/3Tq8DT9
⏰ Hạn nộp hồ sơ: 23:59 (Giờ Việt Nam), Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2022.
🎯 Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website: https://vn.usembassy.gov/education-culture/grants-and-scholarship-opportunities/


📣📣📣 NOTICE OF FUNDING OPPORTUNITY FOR THE ACADEMY FOR WOMEN ENTREPRENEURS VIETNAM (AWE) 2023

The U.S. Mission in Vietnam’s Public Affairs Sections (PAS) is pleased to announce an open competition for non-profit organizations, civil society organizations, and individuals to carry out new cohorts of the Academy for Women Entrepreneurs Vietnam (AWE) in 2023.
The total amount of the grant ranges from $10,000 to $40,000.

📝 Submit your application at: https://bit.ly/3Tq8DT9
⏰ Deadline: 11:59 p.m. (Vietnam Time), Tuesday, November 24, 2022.
🎯 For more information, please visit our website at: https://vn.usembassy.gov/education-culture/grants-and-scholarship-opportunities/