Tư liệu VACI 2011/P.141
Tư liệu hình ảnh về lăng Hồ chủ tịch phục vụ cuộc thi thiết kế bài giảng, ngoại khóa GDLC

Tư liệu hình ảnh về lăng Hồ chủ tịch phục vụ cuộc thi thiết kế bài giảng, ngoại khóa GDLC

5


Hàng tre bên lăng Bác

HS Tiểu học Hà Nội viếng lăng Bác, xa xa là hàng tre sau lăng Bác

Nhà sàn Bác Hồ

HS Tiểu học Hà Nội trước bảo tàng Hồ Chí Minh

Thầy cô giáo, các đối tượng có cùng mối quan tâm có thể email cho sangtaotre2010@gmail.com yêu cầu cụ thể những tư liệu khác chúng tôi đang lưu giữ để phục vụ việc tham gia cuộc thi. Trân trọng cám ơn và chúc thành công.
(TT-STT)