Tin Tức & Sự Kiện
Trung Tâm Tia Sáng tiếp tục tìm kiếm các doanh nghiệp có dự án kinh doanh cùng người có thu nhập thấp

Trung Tâm Tia Sáng tiếp tục tìm kiếm các doanh nghiệp có dự án kinh doanh cùng người có thu nhập thấp

5

“Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam” (VBCF), tài trợ bởi Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh, được thành lập với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp ở Việt Nam thực hiện các mô hình kinh doanh sáng tạo và bền vững mang lợi ích cho doanh nghiệp và lợi ích phát triển cho cộng đồng và người có thu nhập thấp.

Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam có thể tài trợ một phần, lên tới 49% ngân sách đề nghị, cho các công ty hoạt động tại Việt Nam có đề xuất kinh doanh phù hợp trong 3 lĩnh vực:

– Nông nghiệp

– Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cơ bản

– Tăng trưởng xanh

Tiêu chí lựa chọn xin xem thêm tại trang website http://www.vbcf.org.vn

Trung tâm Tia Sáng với đội ngũ chuyên gia sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp có dự án tiềm năng nâng cao chất lượng các Đề xuất Kinh doanh cùng người có thu nhập thấp, trước khi gửi Quỹ VBCF phê chuẩn, trong cả hai giai đoạn  “Tóm tắt Đề xuất Kinh doanh ”; và “Kế hoạch Kinh Doanh hoàn chỉnh ”.

Các doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ với Trung tâm Tia Sáng thông qua các mạng lưới Đại sứ Spark hoặc  liên hệ trực tiếp với Trung tâm:

Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Xã Hội Tia Sáng (Spark Center)
Điện thoại:  (04) 3 726 4882
Email: http://sparkvn@spark.org.vn

tại Bến tre, liên hệ nhóm STT, phòng NCKH-QHQT, trường CĐ Bến Tre: 0753 545018.

 Email: sangtaotre2010@gmail.com

(TVN, STT)