Kết nối - Cơ hội hợp tác
Hiệp hội Dừa Bến Tre, chia sẻ thông tin, bàn chuyện nghiên cứu, hợp tác phát triển Dừa Bến Tre

Hiệp hội Dừa Bến Tre, chia sẻ thông tin, bàn chuyện nghiên cứu, hợp tác phát triển Dừa Bến Tre

5

PGS.TS Lê Mạnh Tân (trái) và Chủ tịch HHD Bến Tre

Một sản phẩm truyền thông mới nhất của HHD

Dừa Bến Tre trong các đề tài nghiên cứu khoa học

ght=”300″ alt=”” src=”/wp-content/uploads/2016/04/DSC06250-468×410.jpg” />

PGS.TS Lê Mạnh Tân, cố vấn nhóm STT tặng sách Giáo dục Liêm chính cho TTN Bến Tre – sản phẩm dự án P/141 do WB tài trợ thực hiện cho Chủ tịch HHD Bến Tre.

Chúng tôi sẽ có thông tin chi tiết về cuộc làm việc này trong bản tin sau.

(TT- STT)