DA Dạy Chữ Dạy Nguời
TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH  CHƯƠNG TRÌNH SJ VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH SJ VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

5


Giới thiệu về Chương trình SJ Vietnam

SJ Vietnam (Tên đầy đủ Solidarités Jeunesses Vietnam) được thành lập tháng 4/2004 từ một dự án trại tình nguyện quốc tế được chương trình Người tình nguyện Liên Hiệp Quốc tài trợ. Đây là một tổ chức tình nguyện hoạt động trong mạng lưới của các tổ chức phát triển châu Á – Thái Bình Dương (NVDA) và Ủy ban điều phối các hoạt động tình nguyện quốc tế (CCIVS) của UNESCO. SJ Vietnam hiện nay được bảo trợ bởi tổ chức Solidarités Jeunesses tại Pháp, triển khai hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005.

Đến nay, SJ Vietnam đã triển khai hoạt động ở các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bến Tre, Phú Yên v.v. Với mục tiêu hoạt động vì hòa bình, đoàn kết, SJ Vietnam đã làm cầu nối cho hàng nghìn thanh niên trên thế giới và Việt Nam tìm hiểu, trao đổi văn hóa, xu thế tình nguyện thông qua các hoạt động tình nguyện, các dự án tại Việt Nam và các nước bạn trong thời gian qua.

Morena về Trường Cao đẳng Bến Tre làm Trợ giảng tiếng Anh, hoạt động như một cán bộ của nhà trường với lịch làm việc như sau;

1- Các hoạt động dạy và học tại tổ tiếng Anh và Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học nhà trường: – Hướng dẫn kỹ năng nghe, nói, dịch tiếng Anh dành cho sinh viên

2 – Học tiếng Việt

3- Tổ chức và tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh cho sinh viên.

4– Sửa bài cho các tập san, đề tài nghiên cứu của sinh viên.

5- Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua Dự án Bảo tồn Sân chim Vàm Hồ, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hướng dẫn, sửa bài dịch của SV về tài liệu, báo cáo của dự án Vàm Hồ phục vụ tập sách của dự án. Hỗ trợ, hướng dẫn SV tham gia khảo sát thực địa, phiên dịch tại các tọa đàm, Hội thảo của dự án.

6- Hướng dẫn cán bộ phòng NCKH-QHQT, SV là thành viên nhóm Sáng tạo Trẻ thực hiện phiên bản tiếng Anh của website dự án sân chim Vàm Hồ.

7- Hướng dẫn sinh viên thảo luận ngoài lớp học.

8- Tham quan các huyện, thành phố gắn với các lễ hội, các sự kiện của tỉnh.

 
LIÊN HỆ LÀM VIỆC VỚI CÔ MORENA

Trường CĐ Bến Tre giao phòng NCKH-QHQT làm đầu mối trong việc tiếp nhận và điều phối hoạt động của TGTA cùng với tổ tiếng Anh, khoa KH XH&NV; Hoạt động của TGTA được triển khai theo kế hoạch khung cả năm học và kế hoạch chi tiết hàng tháng do Hiệu trưởng phê duyệt và thông qua các cơ quan chức năng của tỉnh; do đó các đơn vị, cá nhân trong trường có nhu cầu tìm hiểu, quan hệ công tác với TGTA cần làm việc với phòng NCKH-QHQT trước khi xúc tiến hoạt động 3 ngày đối với hoạt động nằm ngoài kế hoạch đã được duyệt, cần có văn bản đề nghị về phòng NCKH-QHQT trước ngày 24 hàng tháng đối với các hoạt động khác thuộc phạm vi chương trình; Liên hệ chi tiết qua điện thoại: 0753 545018.

Fax: 0753 820103. Email: sangtaotre2010@gmail.com 
 

Quản lý quan hệ đối ngoại: Ông Phạm Văn Luân, Phó trưởng phòng NCKH – QHQT. Điện thoại: 0753 545018. Di động: 0988 739 732.

– Ông Nguyễn Văn Vũ Hùng; Cử nhân Anh Văn, chuyên viên phòng NCKH – QHQT; Điện thoại: 0915 737 884. Email: vuhungcdbt@yahoo.com.vn  

 

+ Quản lý chuyên môn:  Ông Trần Bảo Duy, phó trưởng khoa KH Xã hội & Nhân văn. Điện thoại : 0753820128. Di động: 0918 676 405

 Email: tranbaoduybt@yahoo.com

– Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, GV bộ môn tiếng Anh, khoa KH Xã hội & Nhân văn. Điện thoại:0933164725. Email: nttn1276@yahoo.com

 
(STT)