DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Tình nguyện viên Lớp TOT Hòa Bình, Dự án VDVN tham gia các hoạt động tại vòng chung khảo  VACI2011

Tình nguyện viên Lớp TOT Hòa Bình, Dự án VDVN tham gia các hoạt động tại vòng chung khảo VACI2011

5

Đồng thuận với mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cộng đồng và phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Bác Lê Hiền Đức – Giải thưởng Minh bạch Quốc tế 2007 tại gian hàng Bến Tre

Trung tâm Thông tin nguôn lực Tình nguyện, Trung tâm phát triển Thanh niên Hà Nội – ADC, Tổ chức Hướng tới Minh bạch – TT đã tổ chức giới thiệu, cấp phát hàng trăm đĩa CD, sổ tay, tài liệu, tờ rơi… của các đơn vị nhằm cung cấp thông tin, tiếp cận Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa  các tổ chức tình nguyện với cộng đồng trong phòng, chống tham nhũng. Đây là hoạt động cụ thể, thiết thực thể hiện trách nhiệm của các TNV trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm và thúc đẩy sự tham gia, ủng hộ tích cực của toàn xã hội đối với chương trình.

Dưới đây là những hình ảnh của hoạt động này…

                    ADC Hà Nội tặng CD về HKQĐ cho đại biểu Tây Ninh

Trong niểm vui của các đề án thắng giải có sự đóng góp của các TNV TOT Hòa Bình – VDVN

                       Tư vấn cho các tổ chức tại gian hàng Bến Tre

Triển khai tài liệu của TT tại các gian hàng tham dự vòng chung kết VACI2011

Chia sẻ kinh nghiệm trình bày đề án trước khi vào vòng thi chung kết