Tin Tức & Sự Kiện
Thư mời Nộp đề xuất Xây dựng Hướng dẫn thực hiện biện pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Thư mời Nộp đề xuất Xây dựng Hướng dẫn thực hiện biện pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Tổ chức Winrock International (Winrock) đang phối hợp với Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Cục KSONMT) – Bộ Tài nguyên và Môi trường, triển khai Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong giải quyết các thách thức ô nhiễm môi trường thông qua các sáng kiến do địa phương thực hiện bằng phương pháp tác động tập thể.

Để đạt được mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bên cạnh việc triển khai các sáng kiến tác động tập thể, Dự án cũng hỗ trợ xây dựng/điều chỉnh/bổ sung khung pháp lý và thể chế thích hợp để triển khai hiệu quả hơn các quy định tại Luật BVMT năm 2020. Tổ chức Winrock trân trọng phát hành Thư mời Nộp Đề xuất (RFA) về “Xây dựng Hướng dẫn thực hiện biện pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” theo thông tin chi tiết trong bản RFA tại đường dẫn sau: https://www.ngocentre.org.vn/vi/node/62868

Chi tiết xin liên hệ STT Bến Tre qua email: sangtaotre2010@gmail.com

(PNPT- Biên tập)