Kết nối - Cơ hội hợp tác
Thông tin về việc nộp Đề xuất Dự án Quỹ JIFF Lần 3 (Tháng 9 – 2011)

Thông tin về việc nộp Đề xuất Dự án Quỹ JIFF Lần 3 (Tháng 9 – 2011)

5

 
trong>
Các tổ chức thuộc đối tượng được mời nộp đề xuất phải là:
·         Phi chính phủ, phi quốc tế và thành lập vì mục đích phi lợi nhuận
·         Có điều lệ hoặc quy chế hoạt động, đã đăng ký hoạt động trên 1 năm, và có tài khoản ngân hàng do hơn 1 người ký
(Tổ chức có đề xuất dự án quy mô nhỏ, tổ chức nghiên cứu hoặc truyền thông có thể được miễn trừ một số điều kiện trên đây)
Các Lĩnh vực Hỗ trợ chủ yếu:
Các đề xuất dự án phải hướng tới đạt được ít nhất một trong số bốn lĩnh vực kết quả chủ yếu sau đây:
1.    Tăng cường nhận thức chung về quyền và cơ hội mà hệ thống luật pháp và tư pháp đem lại
2.    Tăng cường cơ hội tiếp cận tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý độc lập
3.    Nâng cao hiểu biết về cải cách tư pháp thông qua nghiên cứu
4.    Tăng cường đối thoại và chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan tới đẩy mạnh cải cách tư pháp
Để phù hợp với các chủ đề xuyêt suốt của JPP và chương trình JIFF vào thời điểm hiện tại, Những hồ sơ dự án sau đây sẽ được ưu tiên:
1.     Hướng tới cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý và giải pháp pháp lý cho các nhóm người thiệt thòi; và/hoặc
2.     Nghiên cứu về tăng cường hỗ trợ pháp lý và/hoặc cải cách tư pháp; và/hoặc
3.     Từ các tổ chức phi chính phủ ở ngoài Hà Nội
4.     Có nội dung tập trung vào các vấn đề liên quan đến giới (bao gồm nội dung phòng chống bạo lực gia đình)
Các loại hình hỗ trợ:
  1. Dự án quy mô nhỏ và dự án nghiên cứu dưới 300 triệu đồng Việt Nam.
  2. Dự án quy mô vừa và dự án nghiên cứu từ 300-750 triệu đồng Việt Nam.
  3. Dự án tài trợ cơ bản tối đa 3 tỷ đồng Việt Nam/năm trong tối đa 3 năm.
  4. Dự án hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực.
Đề xuất dự án viết theo mẫu bằng tiếng Việt gồm bản cứng và bản mềm (in đĩa CD) phải được gửi tới Quỹ JIFF trước 17:00 ngày 31/10/2011 theo địa chỉ:
Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp(JIFF)
Phòng 708, 11 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (04) 39336034/35 | Fax: (04) 39336040
Mọi thông tin chi tiết hướng dẫn, tiêu chí và quy trình xét duyệt dự án mẫu hồ sơ dự án có trên trang web: www.jpp-jiff.org.vn.
Nhằm hỗ trợ thông tin và hướng dẫn viết đề xuất dự án, Quỹ JIFF tổ chức Hội thảo Sáng kiến Tư pháp tại TP Hồ Chí Minh ngày 23/9/2011, tại Phú Yên ngày 04/10/2011, tại Quảng Bình ngày 07/10/2011, Tổ chức nào có nhu cầu tham đự đề nghị đăng ký với Quỹ JIFF ba (3) ngày trước hội thảo theo địa chỉ email info@jpp-jiff.org.vn hoặc gọi về số 01696736051.
+ Các tổ chức có quan tâm và cần tư vấn, hỗ trợ tiếp cận JIFF (ở Bến Tre hoặc là đối tác của nhóm Sáng tạo Trẻ Bến Tre) có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:
         Nhóm Sáng tạo Trẻ – phòng NCKH-QHQT, trường CĐ Bến Tre
         ấp 1, xã Sơn Đông, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre
         ĐT: 0753545018. Fax: 0753 820103
         Email: sangtaotre2010@gmail.com hoặc pvluan8@yahoo.com
         Website: www.bentre.xudua.com
 
(TH- NSTT)