Kết nối - Cơ hội hợp tác
Thông tin tài trợ dự án nhỏ từ Quỹ Unilever

Thông tin tài trợ dự án nhỏ từ Quỹ Unilever

5

Quỹ Unilever Việt Nam (Unilever Vietnam Foundation – UVF) xin trân trọng thông báo, hiện nay Chương trình tài trợ thường niên cho các dự án vệ sinh và sức khoẻ cộng đồng của Quỹ UVF bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin tài trợ của năm 2012. Chương trình năm 2012 tập trung vào hai lĩnh vực: (1) Nước sạch: Sáng kiến cải thiện nguồn nước ô nhiễm, và/hoặc tiết kiệm nước sạch và (2) Rác thải và môi trường: Xử lý và giảm thiểu rác thải để bảo vệ môi trường.

ify”>Chương trình sẽ ưu tiên cho các dự án có đối tượng hưởng lợi là phụ nữ và trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa. Các dự án được lựa chọn tài trợ sẽ được thực hiện trong năm 2013.

Đây là một trong hàng loạt hành động cụ thể của Unilever Việt Nam nhằm thực hiện những cam kết trong Kế hoạch Phát triển Bền vững đã được tập đoàn Unilever toàn cầu công bố vào năm 2010, theo đó, việc giúp 1 tỉ người trên thế giới tăng cường vệ sinh, sức khỏe và cải thiện cuộc sống là một trong ba mục tiêu chính Unilever hướng tới vào 2020. Theo chương trình này, Quỹ UVF sẽ tài trợ cho các dự án, chương trình và sáng kiến độc đáo, thực tiễn phù hợp với mục đích, tiêu chí của Quỹ, có ảnh hưởng thực sự với việc góp phần nâng cao cải thiện cuộc sống người dân Việt Nam và thể hiện quyết tâm cao của đơn vị đề xuất dự án trong việc phát triển và thực thi dự án.

(STT)