Tin Tức & Sự Kiện
THÔNG TIN CƠ HỘI HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU…

THÔNG TIN CƠ HỘI HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU…

STT xin chuyển đến các bạn cơ hội học tập, nghiên cứu dưới đây:

Học bổng Alphawood, cho các bậc học Thạc sĩ và Diploma, niên khoá 2023-24 đã chính thức nhận đơn. Deadline để nộp hồ sơn xin admission cho chương trình học là 31/12/2022, và hồ sơ xin học bổng là 13/1/2023.

Lưu ý:

– Học bổng chỉ cấp cho các ứng viên đăng kí học các chuyên ngành lịch sử nghệ thuật và khảo cổ liên quan đến Phật giáo – Hindu giáo Đông Nam Á.

– Về điểm IELTS. Các ứng viên có điểm IE đạt 6.5 trở lên sẽ không học thêm tiếng Anh. Ứng viên có điểm IE từ 5.5 sẽ được yêu cầu học thêm một số khoá tiếng Anh dự bị với kinh phí do học bổng chu cấp.

Tịnh xá An Hòa, phường Thảo Điền- Ảnh STT.

– Thông tin chi tiết xin truy cập link:

https://www.soas.ac.uk/about/schools-departments-and-sections/department-history-art-and-archaeology/southeast-asian-art-1

(KN tổng hợp – Nguồn: www.soas.ac.uk)