Tin Tức & Sự Kiện
Thông báo V/v điều chỉnh lịch tổng kết P/141

Thông báo V/v điều chỉnh lịch tổng kết P/141

5

Căn cứ tình hình thực tế, theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan và các dự án VACI2011 trong khu vực. Nhằm tạo môi trường tiếp tục triển khai một số hoạt động kết nối, chia sẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thúc đẩy giáo dục liêm chính cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho P141 trong quá trình khảo sát, lượng giá hiệu quả dự án gắn với định hướng phối hợp và hỗ trợ hưởng ứng VACI2013 do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Thanh tra Chính phủ phát động vào cuối tháng 11/2012. Được sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo và nhà tài trợ Ban điều hành dự án đã điều chỉnh lịch tổng kết dự án như sau: – Thời gian: vào lúc 8g sáng ngày 12 tháng 12 năm 2012. – Địa điểm: phòng Hội thảo, cơ sở 1, trường CĐ Bến Tre. Nay Dự án P/141 kính báo các tổ chức, cá nhân có cùng mối quan tâm biết và hỗ trợ trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án.

Trân trọng kính chào./.

BĐH P/141