Tin Tức & Sự Kiện
Thông báo mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế

Thông báo mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế

5

  • Ứng dụng công nghệ trong các lớp học ngoại ngữ.
  • Vận dụng khối liệu Internet trong lớp học ngoại ngữ.
  • Sử dụng Internet trong giao lưu văn hóa.
  • Quản lý môi trường đa/siêu phương tiện.
  • Học tập trực tuyến, học tập hợp tác, và học tập tích hợp.
  • Công nghệ mới trong dạy và học ngoại ngữ.
  • Tăng cường học tập tự chủ thông qua công nghệ.
  • Đào tạo giáo viên ngoại ngữ qua môi trường học tập trực tuyến.
  • … và các chủ đề khác có liên quan đến ứng dụng công nghệ trong dạy – học ngoại ngữ.
Báo cáo được chọn sẽ được thông báo trước ngày 31/05/2013. Người gửi bài vẫn có thể yêu cầu thông báo sớm hơn để tiện cho việc chuẩn bị tài chính; nếu vậy, xin vui lòng nêu rõ trong mục chú thích của phiếu đăng kí.
Xem thêm thông tin tại trang thông tin điện tử: http://glocall.org.
Phí hội thảo:
Đại biểu quốc tế: xin truy cập http://glocall.org/.
Đại biểu Việt Nam: 1.000.000VND.
Ghi chú:  lệ phí nộp trước ngày 15/08/2013 sẽ được giảm 20% mức phí hội thảo.
Phí hội thảo bao gồm tài liệu hội thảo, ăn trưa, trà hoặc café cho giờ giải lao trong các buổi hội thảo và giấy chứng nhận đã tham gia hội thảo.
Phương thức thanh toán (dành cho đại biểu Việt Nam):
1) Chuyển khoản qua ngân hàng. Xin lưu ý rằng quý vị có thể phải trả phí chuyển khoản cho ngân hàng. Chi tiết tài khoản ngân hàng như sau:
Tên: Đặng Vinh
Số tài khoản: 040017700490
Ngân hàng: Sacombank Đà Nẵng
Số di động: 0905110759
Sau khi chuyển tiền vào tài khoản trên, xin vui lòng thông báo cho Ban tổ chức Hội thảo qua địa chỉ email: ntmien2501@gmail.com.
2) Thanh toán tại chỗ khi đến dự hội thảo: Xin vui lòng gửi email báo cho Ban tổ chức Hội thảo trước nếu quý vị chọn cách thanh toán này cũng qua địa chỉntmien2501@gmail.com.
Ngôn ngữ sử dụng tại hội thảo: tiếng Anh
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:
Thạc sĩ Nguyễn Thái Mỹ Iên
Chuyên viên Ban Thư ký Hội thảo GLoCALL 2013
Email: ntmien2501@gmail.com
Tel: (84-511) 3699340
0