Tin Tức & Sự Kiện
VUSTA Bến Tre tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992

VUSTA Bến Tre tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992

5

Đóng góp Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Dự thảo), các đại biểu thống nhất với những nội dung chính như sau: đại biểu Quốc hội phải là người chuyên trách; khẳng định thêm đảo Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 1); đề nghị bổ sung vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên (Khoản 2 Điều 9); bổ sung về vị thế, vai trò của Hội Nông dân, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật trong Hiến pháp (Điều 10). Tại chương II của Dự thảo, đại biểu đề nghị nhập chung Điều 17 và Điều 21; Khoản 2 Điều 32, đề nghị sửa lại với nội dung: “không ai bị kết án hai lần về một hành vi phạm tội”. Tại chương III, đại biểu đề nghị khẳng định trách nhiệm của Nhà nước trong việc tạo điều kiện cho công dân học tập: “Công dân có quyền được Nhà nước tạo điều kiện học tập” (Điều 42); bổ sung Điều 65 với nội dung: “Xây dựng, phát triển nền giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”…

Ngoài ra, các đại biểu còn đóng góp xung quanh việc sử dụng một số từ, cụm từ trong Dự thảo; đồng thời đề nghị Ủy ban dự thảo Hiến pháp cần xem xét, bố trí lại kết cấu các chương, điều trong Dự thảo.

(TVN-STT)