Tin Tức & Sự Kiện
Tập huấn “Quyền trẻ em và luật chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em”.

Tập huấn “Quyền trẻ em và luật chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em”.

5

Lớp tập huấn được xây dựng dựa trên những hoạt động mà Trung tâm đang hợp tác với các tổ chức ở Tp Bến Tre thực hiện dự án “Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em/thanh thiếu niên” nhằm mục đích góp phần bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em và thanh thiếu niên nam nữ có nguy cơ thông qua một mạng lưới các nhân tố khác nhau có năng lực tại Tp Hồ Chí Minh và Tp Bến Tre.

Tài liệu tập huấn bao gồm:
–    Chương trình, nội dung tập huấn
–    File trình chiếu powerpoint toàn bộ nội dung hoạt động của lớp tập huấn
–    3 đĩa CD chuyên đề về trẻ em do HTV thực hiện
–    Bộ câu hỏi lượng giá sau tập huấn

Thông qua lớp ập huấn này, với sự điều phối của 1 mô hình phối hợp lần đâu tiên thực hiện giữa các tổ chức – nhóm cộng đồng Vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; chúng tôi mong muốn các bên liên quan nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Từ đó, giúp cho mọi người trong cộng đồng có sự quan tâm nhiều hơn đến trẻ em/thanh thiếu niên; đồng thời sẽ hiểu thêm về những băn khoăn, lo lắng của trẻ em, thanh thiếu niên trong quá trình học tập, sinh hoạt. Đây cũng là hình thức truyền thông mạnh mẽ về việc thực thi quyền của trẻ em và thanh thiếu niên trong xã hội, đặc biệt tại địa phương triển khai dự án.

 
Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến chia sẻ và đóng góp xây dựng của các bạn có cùng mối quan tâm.

Nhóm thực hiện