DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Bài thơ Liêm Chính

Bài thơ Liêm Chính

5

Muốn xây đắp nỗi cơ đồ

Lòng liêm dạ thẳng ta thời nhớ ghi

Chính tâm công chức nghĩ gì?

Chữ Liêm là nghĩa suy bì làm chi

Ai ơi xin nhớ phải ghi

class=”MsoNormal”>Ngày nay xã hội thiếu gì trò chơi

Chơi Game, cờ bạc hư người

Rượu chè, hút sách còn gì là Liêm

Chính tâm, chính nghĩa đi tìm

Sẽ nên người tốt không phiền giận ai

Chữ tâm chữ chính khuyên ai

Phải lo gìn giữ đêm ngày chung soi

Ước mong các bạn cùng tôi

Học điều Liêm chính hiểu rồi lập thân

Bác ta đã dạy ân cần

Gương người sáng chói thêm phần vẻ vang

Nước nhà phải được vinh quang

Sức người tại trí lại càng cố công

Bài thơ Liêm chính thầm mong

Nối con dường Bác ta cùng tiến lên

                                                   Bến Tre, tháng 3/2012

                                                          Hải Yến- STT