DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Nội dung khảo sát, lượng giá P/141 tại các phòng GDĐT huyện, thành phố

Nội dung khảo sát, lượng giá P/141 tại các phòng GDĐT huyện, thành phố

5

Tên hoạt động, mô hình, giải pháp của phòng GD & ĐT đã thực hiện nhằm giáo dục toàn diện, giáo dục liêm chính cho HSSV trong năm học qua ; VD: Hội giảng, Hội thi, Ngoại khóa về giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức, giáo dục liêm chính cho HSSV…
Tên hoạt động, mô hình, giải pháp Mô tả (nêu cả các đặc điểm liên quan)

Đề nghị nhà quí phòng chia sẻ một số thông tin sau:
1- Tỷ lệ HSSV phạm pháp, tỷ lệ điểm số môn giáo dục công dân/ xếp loại hạnh kiểm/đạo đức của HSSV, xếp loại đoàn viên, hội viên, đội viên của HSSV các trường thuộc phòng quản lý trong năm học 2011 – 2012
Tỷ lệ điểm môn GDCD năm học 2011 – 2012 :
Tỷ lệ hạnh kiểm năm học 2011 – 2012; Xếp loại :
Tốt
Khá
TB
Yếu
2- Sự hợp tác, chia sẻ thông giữa nhà trường và các tổ chức, cá nhân (phụ huynh HSSV) quan tâm đến vấn đề đạo đức học đường, giáo dục liêm chính …

3- Số lượt truy cập website trường, website có liên quan đến lĩnh vực giáo dục & đào tạo, giáo dục đạo đức:

Đề xuất, kiến nghị nhân rộng Hội thi thiết kế bài giảng GDLC của phòng GD & ĐT:
+ Thông thêm và hướng dẫn hoàn thiện bảng khảo sát gửi về VP Dự án P.141- Phòng NCKH-QHQT, trường CĐ Bến Tre : 0753545018 ; Fax : 0753820103.
Email: sangtaotre2010@gmail.com
– Đề nghị gửi phiếu này bằng cả 2 dạng flie và văn bản giấy, chậm nhất vào 25/11/2012
, ngày tháng 11 năm 2012
TRƯỞNG PHÒNG