Tin Tức & Sự Kiện
Nhóm Sáng Tạo Trẻ sinh hoạt khoa học lần 2

Nhóm Sáng Tạo Trẻ sinh hoạt khoa học lần 2

5


Các thành viên dự sinh hoạt đã tham gia các hoạt dộng:

1. Sinh hoạt thông tin khoa học Quí 2 (Ths Phạm Văn Luân điều hành)

1.1- Thông tin Hội thảo KH “Tính tự chủ của HS trong thời đại đa truyền thông”.

1.2- Thông tin hoạt động Dự án Vàm Hồ, các hoạt động kết nối.

1.3- Báo cáo tóm tắt tình hình tiếp cận, gửi đề xuất, đề án lên Chương trình AMCHAM, Quỹ JIFF, VID2011, Quỹ Xã hội dân sự 2011, tình hình tham gia Chương trình VACI 2011.

1.4- Thông tin tiến độ, thúc đẩy thực hiện các đề tài thuộc chương trình NCKH SV năm 2011 và công tác NCKH, SKKN 2011 của CBGV (Ths Huỳnh Bảo Châu).

1.5- Thông tin hành chánh, sự vụ của nhóm: Thống nhất đăng ký sinh hoạt tại các tiểu ban; Trưng cầu ý kiến về việc sử dụng logo cua nhóm.

1.6- Giới thiệu mô hình Trung tâm LIN. (Xem file trình chiếu do LIN gửi : 7’)

2. Mục mới trong kỳ: Ths Phan Thanh  Sử phụ trách cùng nhóm SV CNTT

– Giới thiệu giao diện website Nhóm STT và phần mềm bình chọn Dự án Vàm Hồ (định hướng): (Ths Thanh Sử, các SV Trẻ, Thanh – CSV Phú Quí) xin tiếp tục tham khảo và góp ý trực tiếp tại đường link http://binhchonsotay.com/

 Các thành viên dự sinh hoạt đã tham gia cuộc bình chọn giao diên website dự án, 4 giải thưởng được trao cho các bạn SV tham gia cuôc bình chọn thú vị này..

3. Chuyên mục kết nối Liên chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam

– Chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, kết nối quốc tế của Lê Kim Ngọc Du học sinh quỹ Ford Bến Tre tại Anh (đang về Việt Nam thực hiện Luận văn Thạc sĩ) về các vấn đề có liên quan đến học tập, nghiên cứu bảo tồn di sản văn hóa ở nước ngoài. 

4. Các thông tin KH – CN khác của các thành viên dự họp

+ Hướng dẫn và mời viết đề xuất gửi SPARK; Chương trình DNXH của CISIP

+ V/v hoàn thiện website của nhóm STT;
+ Nòng cốt tham gia bình chọn dự án sổ tay Sân chim Vàm Hồ;
+ Tham gia thực hiện tập sách của Dự án Vàm Hồ;

+ Tham gia hoạt động KHCN, sáng tạo từ các chương trình, dự án của các tổ chức trên địa bàn

+ V/v giao lưu thầy cô hướng dẫn, HSSV NCKH, tác giả viết về môi trường và Vàm Hồ.

+ V/v kết nối, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia trẻ về môi trường, du lịch sinh thái tại Làng tre Phú An, Bình Dương.

+ V/v nghiên cứu tham gia các chương trình của Fulbright Việt Nam: Trợ giảng tiếng Anh, Ứng viên học giả tại Hoa Kỳ, chuyên gia Hoa Hỳ sang Việt Nam..

– Điểm trọng tâm công tác quý 3/2011 của Nhóm STT: tham gia sáng kiến FACE.

5. Ts Dương Ngọc Duyên thay mặt Ban Cố vấn nhóm phát biểu klết luận buổi sinh hoạt.

Ban thư ký nhóm sẽ cung cấp toàn bộ tài liệu sinh hoạt khoa học kỳ 2 và cuốn Kỷ yếu Hội thảo KHtính tự chủ của HS thời đại đa truyền thông cho các đối tượng có nhu cầu và gửi email vế sangtaotre20102@gmail.com từ nay đến 2/6/2011

(Tin, ảnh: Hải Yến- STT)