Sinh viên Bến Tre trao đổi với chuyên gia chương trình Toastmaster hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo xã hội ‘Giải pháp tương lai’ – Ảnh KK

Sinh viên Bến Tre trao đổi với chuyên gia chương trình Toastmaster hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo xã hội “Giải pháp tương lai" - Ảnh KK

Sinh viên Bến Tre trao đổi với chuyên gia chương trình Toastmaster hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo xã hội “Giải pháp tương lai” – Ảnh KK