Chị Phạm Thị Kim Yến (ảnh nhỏ, thứ 2 từ phải), tác giả Mô hình trồng nấm bào ngư-sinh kế và tạo việc làm cho Thanh niên – Ảnh KK

Chị Phạm Thị Kim Yến (ảnh nhỏ, thứ 2 từ phải), tác giả Mô hình trồng nấm bào ngư-sinh kế và tạo việc làm cho Thanh niên - Ảnh KK

Chị Phạm Thị Kim Yến (ảnh nhỏ, thứ 2 từ phải), tác giả Mô hình trồng nấm bào ngư-sinh kế và tạo việc làm cho Thanh niên – Ảnh KK