DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Mời tham gia cuộc vận động bình chọn

Mời tham gia cuộc vận động bình chọn

5

 
tyle=”LINE-HEIGHT: 13.5pt” align=”center”>Hội thảo ra mắt website dự án Sân chim Vàm Hồ (Ảnh STT)
I- Mục đích – yêu cầu
1- Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ Đòan và HSSV nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong việc BVMT, TƯBĐKH; bảo vệ động vật hoang dã, sự đa dạng sinh học;  Qua đó góp phần phổ biến, tuyên truyền Luật đa dạng sinh học vào cuộc sống.
2- Kết hợp chặt chẽ và đồng bộ các họat động tuyên truyền, giáo dục tuyên truyền pháp luật, các cuộc vận động BVMT, TƯBĐKH; bảo vệ động vật hoang dã, sự đa dạng sinh học. Từng bước hình thành mạng lưới giáo dục, tư vấn hướng dẫn BVMT, TƯBĐKH; bảo vệ động vật hoang dã, sự đa dạng sinh học cho HSSV và cộng đồng, từ đó huy động ra toàn xã  hội để phát hiện, tư vấn kịp thời, các vấn đề bức xúc trong giáo dục BVMT, TƯBĐKH; chung tay bảo vệ sân chim Vàm Hồ.
3- Quán triệt trong các cấp bộ Đòan, Hội, Đội các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức thực hiện các mục tiêu dự án “Sổ tay bảo vệ sân chim Vàm Hồ”, tiến tới  tổng kết, đánh giá sự chuyển biến về nhận thức, hành động BVMT, TƯBĐKH trong cán bộ, đòan viên, HSSV và người dân thông qua việc tổ chức bình chọn "Sổ tay bảo vệ sân chim Vàm Hồ  yêu thích nhất”.
II- Đối tượng
 – HSSV, người dân trong và ngoài tỉnh Bến Tre tự nguyện tham gia bình chọn.
III- Quy định chung
Cuộc bình chọn do BĐH Dự án sân chim Vàm Hồ phát động tại đường link  http://bentre.xudua.com/news.php?category=5 mỗi HSSV, hoặc bình chọn qua phiếu bình chọn (theo mẫu)  cho vào phong bì gửi về Văn phòng Dự án Vàm HồPhòng Nghiên cứu khoa học – Quan hệ quốc tế, trường CĐ Bến Tre; ấp 1, xã Sơn Đông, Tp Bến Tre. ĐT: 0753545018; Fax: 0753 820103; Email: sangtaotre2010@gmail.com hoặc pvluan8@yahoo.com Websie: bentre.xudua.com
 – Hoặc Chi cục Bảo vệ Môi trường, phường 2, Tp Bến Tre. ĐT: 0753829320
– Khuyến khích tham gia bình chọn trực tuyến website:www.bentre.xudua.com, khuyến khích phụ huynh, thầy cô giáo, thanh thiếu nhi địa bàn dân cư cùng tham gia bình chọn trực tiếp trên mạng từ tháng 5 đến tháng 11/2011.
+ Hạn chót nhận phiếu: ngày 25 hàng tháng /01/2009;
+ Tổng kết, trao giải ngày 29 hàng tháng.
(Hải Yến – STT Tổng hợp đưa tin)