Dự án PARAFF/C1-082
Mô hình diễn đàn nhân rộng dự án BHYT, giúp HS THCS tự nguyện tham gia BHYT

Mô hình diễn đàn nhân rộng dự án BHYT, giúp HS THCS tự nguyện tham gia BHYT

5Thời gian triển khai: trong tháng 9- 10/ 2014 (từ 16- 20/9/2014 phát động, 24-29/10/2014 tổng kết) và duy trì tiếp tục sau đóp gắn với hoạt động thường kỳ của phòng Y tế trường.
Cơ quan thực hiện: Trường THCS Mỹ Hóa
Người phụ trách: Phan Ngọc Trân – Nhân viên Y tế trường.
Chủ đề xuất mô hình: Trần Thị Xuân Hiền, PHT trường
Mục đích và mục tiêu:
o Mục đích tổng thể: Góp phần cải thiện nhận thức của phụ huynh và HS THCS về vai trò, ý nghĩa, giá trị của BHYT học sinh nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả vận động BHYT trường học bền vững, hướng tới BHYT toàn dân.
o Các mục tiêu cụ thể: kết quả tham gia BHYT đạt 100%; nhận thức của người dân có chuyển biến tích cực trong việc tham gia BHYT.
Các hoạt động:
Thời gian triển khai: Cả năm học.
– Người thực hiện: Nhân viên y tế của trường, bộ phận phụ trách BHYT của đơn vị, đại diện BHYT và BHXH Tp, cán bộ dự án PARRAF, TNV Sáng tạo Trẻ, Hội CTĐ, BGH, Tổng phụ trách Đội của trường.
– Phương pháp: Xây dựng và thực hiện hộp thư tham vấn BHYT học đường bậc THCS, trở thành diễn đàn thông tin rộng rãi cho học sinh và phụ huynh, hỏi đáp những nội dung liên quan BHYT và những thắc mắc liên quan bằng cách tiếp cận mới là giới thiệu sổ tay cẩm nang của dự án C1-082: Thúc đẩy tham vấn ý kiến luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật về bảo hiểm y tế thông qua nghiên cứu tác động của giáo dục, phổ biến pháp luật trong các trường học ở tỉnh Bến Tre.
– Thông qua Hộp thư, mở diễn đàn, giúp phụ huynh và học sinh hiểu rõ, hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của BHYT và sự tiếp cận của họ với BHYT.
– Theo dõi và hỗ trợ hoạt động ý tưởng: Nhân viên y tế sẽ theo dõi nhằm đảm bảo các hoạt động Dự án được thực hiện đúng tiến độ, xây dựng kế hoạch hỗ trợ cán bộ thực hiện để đảm bảo chất lượng các hoạt động ý tưởng.
– Đối tượng hưởng lợi của ý tưởng: HS THCS.
– Mô hình nhân rộng sẽ tao ra một Diễn đàn thực sự là cầu nối, là cổng thông tin giúp người dân tiếp cận và có sự hiểu biết sâu sắc về BHYT. Từ đó, nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT tự nguyện tiến tới BHYT toàn dân một cách vững chắc. Ngoài ra, đối tượng hưởng lợi còn nắm bắt được những quy trình, thủ tục và chế độ được hưởng lợi như thế nào, giúp người dân an tâm khi tham gia BHYT, an tâm về sức khỏe để học tập, lao động.
– Các giải pháp được đề cập trong ý tưởng có tính sáng tạo ở điểm tập trung vận động kể cả CMHS và học sinh ngay đầu năm học trong 1 buổi sinh hoạt nổ ích, có diễn tiểu phẩm, trò chơi…, thay vì GVCN vận động ở buổi họp CMHS như trước đây. Có quá trình giao lưu, tương tác, giải trình, trao đổi của diễn giả từ cán bộ y tế, BHYT, BHXT, cán bộ dự án … sẽ tạo được niềm tin và sự thông suốt hơn từ phía CMHS.
– Khả năng duy trì và nhân rộng của ý tưởng:
o Các hoạt động, giải pháp trong ý tưởng có khả năng duy trì sau khi kết thúc. Mức độ đầu tư: Xây dựng cấu trúc, nội dung diễn đàn phong phú, thiết thực, thu hút.
o Ý tưởng có khả năng nhân rộng trên các địa bàn khác không: Mô hình của diễn đàn còn thể hiện qua hòm thư góp ý và tư vấn về BHYT học đường đặt tạo phòng Y tế trường sẽ hoạt động tiếp tục sau khi diễn đàn kết thúcáp dụng được với tất cả các địa bàn, khu dân cư; kể cả vùng có kinh tế phát triển hoặc khó khăn.
– Ban điều hành dự án PARAFF và hiệu trưởng nhà trường đồng quản lý mô hình ý tưởng. Giao cho nhân viên y tế lên kế hoạch, thực hiện và báo cáo hàng tháng hoặc theo chủ điểm.
­Tổng kinh phí đề xuất từ dự án PARAFF/C1-082: 4.600.000 đồng
Kinh phí dự kiến huy động từ nguồn khác: 2.000.000 đồng (nhà trường và BĐD CMHS- Hỗ trợ hội trường, trang thiết bị phục vụ)
(KT)

Bến Tre, tháng 9/2014