Kết nối - Cơ hội hợp tác
Không còn trực tiếp đứng lớp có được hưởng phụ cấp thâm niên?

Không còn trực tiếp đứng lớp có được hưởng phụ cấp thâm niên?

5

Ông Bùi Mạnh Nhị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT cho biết,  theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP thì phụ cấp thâm niên áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập. Các trường hợp không trực tiếp giảng dạy, giáo dục thì không áp dụng hưởng chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Nghị định Chính phủ.

Tuy nhiên, ngày 7/7/2011 Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ, theo đó, những người là công chức thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 57/2011/NĐ-CP (trong đó có công chức công tác ở Phòng Giáo dục và Đào tạo) được hưởng  chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định này

Đồng thời, ngày 5/8/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục. Cụ thể, nhà giáo được cấp có thẩm quyền điều động làm công tác quản lý giáo dục có hiệu lực trong thời gian từ ngày 1/9/2010 đến ngày 31/5/2015 được hưởng chính sách bảo lưu phụ cấp ưu đãi.

Ông Bùi Mạnh Nhị cũng cho biết, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm: Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục; Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm: Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Được biết, hiện nay, Bộ GD&ĐT đang chủ trì phối hợp với các Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ, dự kiến ban hành vào tháng 12 năm 2011.

Lập Phương