Tin Tức & Sự Kiện
Kết nối mạng lưới các đề án VACI2011 hưởng ứng ngày QT PCTN 9/12 và VACI2013

Kết nối mạng lưới các đề án VACI2011 hưởng ứng ngày QT PCTN 9/12 và VACI2013

5

 
STT
ORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm” width=”232″>

Tên đề án
Tên tổ chức thực hiện
 
1
Xây dựng website trực tuyến công khai quá trình tiếp nhận và phân phối tiền, hành cứu trợ nhân dân vùng thiên tai, bão lụt
Đoàn khoa công nghệ-thông tin , trường đại học Nông nghiệp Hà Nội
 
2
Tăng cường quyền tiếp cận của cộng đồng với chính sách giao đất giao rừng.
Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
 
3
Nâng cao năng lực của người cao tuổi trong công tác phòng chống tham nhũng tại chính quyền cấp cơ sở (xã, phường)
Viện Xã hội học, Học viện Chính trị – hành chính QG HCM
 
4
Xây dựng chuẩn mực mối quan hệ thầy trò: minh bạch, trong sáng, lành mạnh góp phần xóa bỏ các tệ nạn, phòng chống tham nhũng ở giảng đường Đại học
Khoa Quan hệ quốc tế – Học viện báo chí và Tuyên truyền
 
5
Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến Tre
Ngày tổng kết dự án: 12/12/2012
Nhóm Sáng tạo Trẻ, Hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Bến Tre
Website: www.xudua.com
ĐT chủ đề án: 0988739732
 
6
Quán hàng phù thủy 3T – Vì một ngày mới không tham nhũng
Liên chi đoàn khoa Nông – Lâm trường Đại học Tây Bắc
 
7
Sinh viên đánh giá tính minh bạch và trách nhiệm của cán bộ, giảng viên
Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch Hà Nội
 
8
Truyền thông kiến thức về thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông"
Khoa Xã hội học, Trường ĐH KHXH&NV
 
9
Nâng cao nhận thức về tính liêm chính công, trách nhiệm, minh bạch và phòng chống tham nhũng cho học sinh dân tộc thiểu số
Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thuộc Duchuonganh.Co.Ltd.
 
10
Hình thành tính trách nhiệm và minh bạch cho học sinh tiểu học
Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long
 
 (TVN-STT)