Tư liệu VACI 2011/P.141
Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

5

 
Từ ý thức tích cực làm theo lời Bác, nên trong những năm qua, bà Yến luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, năm 2011, để phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, bà đã đề xuất với Chi bộ ấp xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng mô hình “dân vận khéo”; qua đó huy động sức dân làm giao thông nông thôn. Bà đã cùng với cán bộ ấp xây dựng và triển khai kế hoạch đến tận người dân, thành lập ban vận động, ban quản lý công trình, tổ giám sát. Để người dân đồng tình ủng hộ, bà đã phân tích cho dân hiểu xây dựng đường giúp đi lại dễ dàng, là điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội. Mặt khác, trong thành phần của ban quản lý, tổ giám sát công trình, có người dân cùng là thành viên. Khi vận động vốn cũng như khi làm xong công trình, ấp đều tổ chức họp dân để công khai tài chính. Nhờ mọi việc đều rõ ràng, dân chủ, nên người dân rất nhiệt tình đóng góp xây dựng lộ. Trong năm, ấp đã vận động các đơn vị Nhà nước, tổ chức xã hội và nhân dân đóng góp 265 triệu đồng xây dựng giao thông nông thôn. Với số tiền này, ấp đã tiến hành nhựa hóa, tráng bê-tông 1.700m lộ liên xóm, ấp. Từ đó, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế – xã hội ở địa phương phát triển, góp phần xây dựng đạt các tiêu chí nông thôn mới. Từ kết quả trên, năm 2011, mô hình “dân vận khéo” của ấp được Ban Dân vận Huyện ủy Ba Tri công nhận là mô hình “dân vận khéo” cấp huyện.
Đồng chí Lê Văn Chanh – Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Đức Trung, nhận xét: “Là Trưởng ấp – đảng viên, trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thị Yến luôn tích cực học tập và làm theo lời Bác, gương mẫu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã có những việc làm cụ thể. Từ đó, góp phần đưa kinh tế – xã hội của địa phương không ngừng phát triển, góp phần xây dựng chi bộ, các đoàn thể vững mạnh. Với vai trò là Bí thư chi bộ, tôi sẽ báo cáo với Chi ủy về tấm gương của đồng chí Yến, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ học tập noi theo”.
Với những thành tích nêu trên, năm 2011, bà Nguyễn Thị Yến được Huyện ủy Ba Tri công nhận là một điển hình cấp huyện trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  • (STT-TH)