Tin Tức & Sự Kiện
Thông báo mời nộp đề xuất tài trợ (lần 5) Quỹ sáng kiến cải cách tư pháp – JIFF

Thông báo mời nộp đề xuất tài trợ (lần 5) Quỹ sáng kiến cải cách tư pháp – JIFF

5

Thông qua Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư pháp (JIFF) – Hợp phần III của Chương trình, Chương trình Đối tác Tư pháp hướng tới tăng cường năng lực cho các tổ chức phi chính phủ, góp phần nâng cao nhận thức về quyền, tiếp cận công lý nhằm hỗ trợ cải cách tư pháp. Quỹ JIFF hỗ trợ thông qua mời và phê duyệt đề xuất dự án hai lần mỗi năm, chương trình kéo dài tới năm 2015.
Các loại hình hỗ trợ:
1) Dự án quy mô nhỏ và dự án nghiên cứu dưới 280 triệu đồng Việt Nam.
2) Dự án quy mô vừa và dự án nghiên cứu từ 280-700 triệu đồng Việt Nam.

3) Dự án tài trợ cơ bản tối đa 2,5 tỷ đồng Việt Nam/năm trong tối đa 3 năm.

4) Dự án hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực.

Đề xuất dự án viết theo mẫu bằng tiếng Việt gồm bản cứng và bản mềm (in đĩa CD) phải được gửi tới Quỹ JIFF trước 17:00 ngày 2/11/2012
Nhằm hỗ trợ thông tin và hướng dẫn viết đề xuất dự án, Quỹ JIFF tổ chức các cuộc họp về Sáng kiến Tư pháp tại TP Đà Nẵng ngày 01 và 02/10/2012, tại Đà Lạt ngày 04 và 05/10/2012, và tại TP Hồ Chí Minh ngày 10 và 11/10/2012 để gặp các tổ chức và hướng dẫn về cách xây dựng đề xuất dự án. Tổ chức nào có nhu cầu tham dự đề nghị đăng ký với Quỹ JIFF năm (5) ngày trước thời gian họp theo địa chỉ email info@jpp-jiff.org.vn hoặc gọi về số 0904233923.

Vui lòng xem thêm chi tiết tại đây
hoặc liên hệ nhóm STT để chúng tôi có thể hỗ trợ tham gia gửi đề xuất: Email: sangtaotre2010@gmail.com; ĐT: 0753545018
Thư mời nộp đề xuất tài trợ (lần 5) Quỹ JIFF hỗ trợ thông qua mời và phê duyệt đề xuất dự án hai lần mỗi năm, chương trình kéo dài tới năm 2015. Các tổ chức thuộc đối tượng được mời nộp đề xuất phải là: Phi chính phủ, phi quốc tế và thành lập vì mục đích phi lợi nhuận Có điều lệ hoặc quy chế hoạt động, đã đăng ký hoạt động trên 1 năm, và có tài khoản ngân hàng do hơn 1 người ký (Tổ chức có đề xuất dự án quy mô nhỏ, tổ chức nghiên cứu hoặc truyền thông có thể được miễn trừ một số điều kiện trên đây) Các Lĩnh vực Hỗ trợ chủ yếu: Các đề xuất dự án phải hướng tới đạt được ít nhất một trong số bốn lĩnh vực kết quả chủ yếu sau đây: 1) Tăng cường nhận thức chung về quyền và cơ hội mà hệ thống luật pháp và tư pháp đem lại 2) Tăng cường cơ hội tiếp cận tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý độc lập 3) Nâng cao hiểu biết về cải cách tư pháp thông qua nghiên cứu 4) Tăng cường đối thoại và chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan tới đẩy mạnh cải cách tư pháp Các loại hình hỗ trợ: 1) Dự án quy mô nhỏ và dự án nghiên cứu dưới 280 triệu đồng Việt Nam. 2) Dự án quy mô vừa và dự án nghiên cứu từ 280-700 triệu đồng Việt Nam. 3) Dự án tài trợ cơ bản tối đa 2,5 tỷ đồng Việt Nam/năm trong tối đa 3 năm. 4) Dự án hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực. Đề xuất dự án viết theo mẫu bằng tiếng Việt gồm bản cứng và bản mềm (in đĩa CD) phải được gửi tới Quỹ JIFF trước 17:00 ngày 2/11/2012 theo địa chỉ: Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp(JIFF) Phòng 708, 11 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: (04) 39336034/35 | Fax: (04) 39336040 Mọi thông tin chi tiết hướng dẫn, tiêu chí và quy trình xét duyệt dự án, mẫu hồ sơ dự án có trên trang web: www.jpp-jiff.org.vn. Nhằm hỗ trợ thông tin và hướng dẫn viết đề xuất dự án, Quỹ JIFF tổ chức các cuộc họp về Sáng kiến Tư pháp tại TP Đà Nẵng ngày 01 và 02/10/2012, tại Đà Lạt ngày 04 và 05/10/2012, và tại TP Hồ Chí Minh ngày 10 và 11/10/2012 để gặp các tổ chức và hướng dẫn về cách xây dựng đề xuất dự án. Tổ chức nào có nhu cầu tham dự đề nghị đăng ký với Quỹ JIFF năm (5) ngày trước thời gian họp theo địa chỉ email info@jpp-jiff.org.vn hoặc gọi về số 0904233923.

(STT-TH)