Dự án PARAFF/C1-082
Hội thảo Khoa học  và Sơ kết giữa kỳ Dự án nghiên cứu Luât bảo hiểm y tế (Dự án PARAFF/C1-082)

Hội thảo Khoa học và Sơ kết giữa kỳ Dự án nghiên cứu Luât bảo hiểm y tế (Dự án PARAFF/C1-082)

5

 

top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.0pt” class=”MsoNormal”>Hội thảo khoa học được chuẩn bị 3 tháng nay và dự kiến diễn ra với mục tiêu mở ra diễn đàn tham vấn, tư vấn cho các cơ quan chức năng trong việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) và các Nghị định của Chính phủ về BHYT. Mục tiêu chung của Hội thảo này là đánh giá tác động của giáo dục, phổ biến pháp luật trong các trường học ở tỉnh Bến Tre nhằm tư vấn phản biện thu thập ý kiến đóng góp, hoàn thiện luật sửa đổi bổ sung, Luật BHYT. Phác họa một bức tranh tổng quát về tình hình tham gia BHYT HSSV và việc giáo dục, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan và những kiến nghị sửa đổi Luật BHYT. Qua đó, tìm hiểu chức năng, vai trò, nhận định về năng lực, thuận lợi và khó khăn của các cơ quan ban, ngành, trường học địa phương trong quá trình phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, triển khai thực hiện Luật BHYT và các văn bản pháp luật có liên quan trong nhà trường nói riêng. Những kinh nghiệm thực tiễn trong vận động tham gia BHYT và triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe học đường và những kiến nghị về phương thức vận động BHYT và các văn bản pháp luật có liên quan hiệu quả.

          Tại hội thảo đại biểu sau khi nghe Ban điều hành Dự án trình bày phác họa bức tranh BHYT HSSV Bến Tre và những vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý, nhà chuyên môn – góc nhìn từ dự án Nghiên cứu Luật BHYT, Paraff-C1-082”, 4 phiên thảo luận độc lập và 2 phiên thảo luận toàn thể đã bàn thảo sâu về 4 nhóm vấn đề thông qua 20 bài nghiên cứu, bài viết, tham luận, ý kiến đóng góp, tham vấn gửi về Hội thảo từ Bà Rịa Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tiền Giang và các tác giả trong tỉnh và 4 bài trình bày về: Công tác giáo dục, phổ biến pháp luật trong nhà trường thời gian qua những ưu điểm – hạn chế và đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật BHYT. Tình hình thực hiện BHYT HSSV tỉnh Bến Tre và  những vấn đề đặt ra khi tham vấn ý kiến sửa đổi luật BHYT. Kinh nghiệm tuyên truyền, vận động tham gia BHYT và đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung cho Luật BHYT sửa đổi từ góc độ nhà trường. Công tác khám, chữa bệnh BHYT HSSV trong thời gian qua của Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu – những tồn tại, khó khăn hạn chế, đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật BHYT. Những thuận lợi và khó khăn trong truyền thông giáo dục sức khoẻ học đường dưới góc nhìn giáo dục, phổ biến pháp luật những năm qua, đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung  Luật BHYT. Bên lề Hội thảo các trường, CLB nhiếp ảnh Thành phố Bến Tre và Dự án sẽ tổ chức trao giải Hội thi và triển lãm ảnh chủ đề “Thay lời tham vấn luật BHYT sửa đổi qua tranh – ảnh” với gần 150 bức tranh và ảnh chụp của HSSV và các nhiếp ảnh gia tp Bến Tre hưởng ứng hoạt động dự án.

Kết thúc Hội thảo, dự án đã đúc kết ý kiến tâm huyết từ các diễn đàn Hội thảo thành Khuyến nghị gửi Quốc hội xem xét khi thông qua dự thảo Luật BHYT sửa đổi trong năm nay.

(Xuân HƯơng – CTV STT)