Tin Tức & Sự Kiện
Dự án Hội thi thiết kế bài giảng, ngoại khóa GD Liên chính trao đổi thông tin với chuyên gia

Dự án Hội thi thiết kế bài giảng, ngoại khóa GD Liên chính trao đổi thông tin với chuyên gia

5

Từ 1 – 19/2/2012, BĐH Dự án đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị về mặt thủ tục và khảo sát thực địa, nắm tình hình các trường tham gia dự án. Làm việc với ban tổ chức Chương trình và các đối tác có liên quan thống nhất các nội dung cơ bản cho công tác triển khai Dự án.

Ngày 20/2/2012, BĐH Dự án tiến hành cuộc họp chung với các chuyên gia Dự án thống nhất kế hoạch triển khai Dự án, phát động hội thi cấp cơ sở và cấp tỉnh, thống nhất danh sách 11 trường đầu mối của Dự án trong quá trình tổ chức hội thi.

Từ 25/2/2012, Trưởng BĐH, Điều phối viên Dự án gặp và làm việc với NGND, TS Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD & ĐT, chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Vĩnh Long để báo cáo và xin ý kiến tư vấn chuyên môn trong quá trình triển khai Dự án.

Ngày 9/3/2012, tổ chức Hội thảo chính thức khởi động dự án, phát động hội thi thiết kế bài giảng ngoại khóa GDLC cho thanh thiếu niên Bến Tre cấp cơ sở và cấp tỉnh, tiếp nhận và phổ biến các văn bản, tài liệu có liên quan đến cuộc thi từ các cơ quan chức năng và các tổ chức có liên qua chuẩn bị nhân sự và cơ chế hoạt động của Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Ngay sau hội thảo khởi động Dự án, BĐH Dự án đã họp thống nhất kế hoạch triển khai Dự án, hệ thống tài liệu tham khảo của hội thi, phát động hội thi cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Các hoạt động sau Hội thảo khởi động dự án

Ngày 20/3/2012, BĐH Dự án tổ chức hội thảo với 11 trường đầu mối của Dự án, tập huấn chuyên môn triển khai hội thi ở cơ sở; thống nhất lịch tổ chức hội thi cấp cơ sở ở 11 trường đầu mối của Dự án, công bố và ra mắt ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh gồm 16 thành viên nhằm giúp BĐH Dự án trong quá trình tổ chức hội thi cả cấp cơ sở và cấp tỉnh. Tại buổi làm việc này, đại diện 11 trường đầu mối của Dự án đã chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác tổ chức Hội thi thiết kế bài giảng ngoại khóa GDLC cho thanh thiếu niên Bến Tre cấp cơ sở.

Ngày 2/4/2012 nhiều giáo viên từ xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, xã Mỹ Thạnh, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, phường Phú Tân, Tp Bến Tre… điện thoại, trao đổi qua email và trực tiếp đến văn phòng Dự án tìm hiểu và trao đổi chuyên môn phục vụ làm bài dự thi, BĐH, các chuyên gia của Dự án đã tiếp và làm việc, đáp ứng yêu cầu của thầy cô giáo.

Ngày 6/4/2012 BĐH Dự án, BTC Hội thi cấp tỉnh nhận được 2 bài dự thi của thầy Nguyễn Vĩnh Trường giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Mỏ Cày Nam, đây là bài dự thi đầu tiên của Dự án. Đến chiều ngày 14/4 DA đã nhận được 30 bài dự thi tại 4 trường đầu mối hội thi cấp cơ sở.

BĐH Dự án đã có văn bản hướng dẫn chuyên môn và trao đổi với BGK các trường về định hướng chấm bài, chương trình hội thi cấp cơ sở…

Qua thông tin ban đầu, cho đến nay sự hưởng ứng Hội thi thiết kế bài giảng ngoại khóa GDLC cho thanh thiếu niên Bến Tre của các trường rất tích cực, các phòng GD&ĐT tp Bến Tre, huyện Bình Đại, Ba Tri… các trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Sương Nguyệt Anh, THCS Mỹ Thạnh, THCS Châu Hưng, THCS Thị trấn Ba Tri.. đã có nhiều hoạt động rất cụ thể, thiết thực để triển khai dự án. Đặc biệt trường THPT Sương Nguyệt Anh, THCS Mỹ Thạnh còn có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho thầy cô giáo tham gia cuộc thi cấp cơ sở.

 Công tác thông tin, truyền thông của Dự án

Đến nay, về mặt thủ tục, Dự án đã hoàn thành cơ bản các vấn đề có liên quan đến cơ chế hoạt động theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và nhà tài trợ, Thanh tra Chính phủ. 

Dự án đã biên soạn và gửi đến 11 trường đầu mối hệ thống các biểu mẫu hướng dẫn hội thi cơ sở như: biểu mẫu ghi nhận bài dự thi, chấm bài, báo cáo kết quả, định hướng khung thể lệ, thang điểm chấm thi, biểu mẫu tài chính, phông trang trí hội thi, chương trình hội thi cấp cơ sở.

Thông tin liên lạc giữa BĐH Dự án, BTC hội thi các cấp nhìn chung đảm bảo thông suốt tốt nhất là các trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THCS Mỹ Thạnh, THCS Thị trấn Ba Tri, THPT Sương Nguyệt Anh,(ngoại trừ còn trường vùng xa chưa cập nhật thường xuyên như THCS Đại Điền, huyện Thạnh Phú…)

Đã có 7 trường (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THCS Mỹ Hóa, TH Nguyễn Trí Hữu, TH VHNT Bến Tre, THCS Thị trấn Ba Tri, THCS Châu Hưng, THCS Mỹ Thạnh) hoàn thiện văn bản, kế hoạch theo đúng qui trình tổ chức hội thi cấp cơ sở. 4 trường còn lại đang hoàn thiện kế hoạch và báo cáo BĐH Dự án chậm nhất 10 ngày trước khi tổ chức hội thi cấp cơ sở.

Đặc biệt, thông tin về Dự án đã được cập nhật trên website tỉnh Bến Tre, báo in và website báo Đồng Khởi, bản tin Đài PTTH Bến Tre; các website trong và ngoài tỉnh như:

Ngày 6/4/2012, BĐH Dự án nhận được thông tin của cán bộ phụ trách Chương trình VACI2011 từ Hà Nội V/v các nhà tài trợ, cán bộ Chương trình sẽ thăm thực địa dự án dự kiến trong tháng 5 theo lịch hội thi cấp cơ sở ở 11 trường đầu mối của Dự án và cấp tỉnh.

II- Một số kiến nghị để triển khai dự án 

Trên cơ sở tình hình và kết quả trao đổi công tác với nhà tài trợ, các đối tác; căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh BĐH dự án xin đề xuất mọt số vấn đề nhằm chuẩn bị tốt việc triển khai dự án như sau:

1-Từng thành viên Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh phụ trách trường đầu mối tăng cường sự quan tâm, sâu sát và cập nhật thông tin về quá trình chuẩn bị, triển khai hội thi ở 11 trường đầu mối của Dự án theo các công văn hướng dẫn của Ban điều hành dự án.

2- Ban điều hành dự án đề nghị các cố vấn, chuyên gia, tư vấn của Dự án góp ý kiến chuyên môn, hỗ trợ BGK, BTC cuộc thi cấp cơ sở, tham gia soạn thể lệ, thang điểm và trực tiếp chấm thi khi có yêu cầu của các trường và Dự án.

3- Dự kiến tổ chức phiên họp tháng 4 của Ban điều hành dự án vào lúc 14g ngày 27/4/2012 để rút kinh nghiệm tổ chức Hội thi cấp cơ sở đầu tiên tại trường THCS Đại Điền.Thống nhất phân công nhiệm vụ, triển khai kế hoạch chi tiết tổ chức thi cấp tỉnh.

                                                                                  BĐH DỰ ÁN