DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Đoàn chuyên gia Làng tre Phú An, Bình Dương làm việc với dự án sân chim Vàm Hồ

Đoàn chuyên gia Làng tre Phú An, Bình Dương làm việc với dự án sân chim Vàm Hồ

5

Thư ký Dự án Phan Thị Thúy Loan (ngồi giữa) cùng chú Hai Ngưu  (bìa phải) làm việc với đoàn chuyên gia làng tre Phú An (ông Nhan Hồng Quang, thứ 2 từ phải)


Ông Huỳnh Chí Đông Hải (bìa trái) đang thẩm định sổ tay ghi chép nhật ký sân chim Vàm Hồ của bà con
 nông dân

Bà Nguyễn Hà Phương trì chuyện cùng ông chánh bái đình Phú Lễ

cán bộ VP UBND xã Phú Lễ (giữa) hướng dẫn đoan tăm làng nghề đan thắt sản phẩm từ tre

Thăm làg nghề kháp rượu Phú Lễ

Tại xã Phú Lễ, Chủ tịch UBND xã đã tiếp và làm việc với đoàn…. hình ảnh khảo sát sân chim, huyện Bình đại, các xã tân Xuân, khu Lạc địa, Phú Lễ, cúng tôi sẽ câp nhật sau với sự hợp tác của làng tre Phú An…

(STT)