Tin Tức & Sự Kiện
CƠ HỘI NHẬN TÀI TRỢ CHO SÁNG KIẾN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VỀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP/FUNDING OPPORTUNITY FOR TECH-BASED INNOVATION IN AGRICULTURE [ENGLISH BELOW]

CƠ HỘI NHẬN TÀI TRỢ CHO SÁNG KIẾN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VỀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP/FUNDING OPPORTUNITY FOR TECH-BASED INNOVATION IN AGRICULTURE [ENGLISH BELOW]

Vòng 4 của Hợp phần tài trợ Đối tác Đổi mới sáng tạo thuộc chương trình Aus4Innovation hiện đã mở đăng ký với tổng ngân sách tài trợ 2 triệu đô la Úc.

Số tiền tài trợ từ 250 nghìn đến 700 nghìn đô la Úc sẽ được trao cho các ý tưởng thuộc chủ đề “Đổi mới sáng tạo công nghệ cao nhằm giải quyết các thách thức trong nông nghiệp hướng đến phát triển bền vững”.

Chúng tôi hướng đến những ý tưởng từ các tổ chức Australia và Việt Nam hiện đã hợp tác với nhau nhằm giải quyết các thách thức trong nông nghiệp như:

 • nâng cao năng suất trong sản xuất và chế biến,
 • nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên nông nghiệp,
 • phát triển thị trường cho các sản phẩm nông sản,
 • góp phần thích ứng/giảm thiểu và tăng sức chống chịu với biến đổi khí hậu,
 • đảm bảo quyền lợi cho các nhóm yếm thế.

Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 25 tháng 9 năm 2023.
Để biết thêm thông tin chi tiết về hướng dẫn đăng ký, vui lòng truy cập https://research.csiro.au/aus4innovation/activities/grants/key-information-for-applications/


Round 4 of Aus4Innovation’s Partnership Grants is now open for applications with a total of A$ 2 million financial support available.

Receive between A$250,000 and A$700,000 in grant funding to address the theme “High Tech Innovation to Address Challenges in Agriculture for Sustainable Development”.

We welcome innovative ideas from Australian and Vietnamese entities with existing partnerships to address agricultural challenges such as:

 • improving productivity in production and processing
 • enhancing the use of resources in agriculture
 • developing domestic and export markets for agricultural products
 • contributing to climate change adaptation/mitigation and resilience
 • or ensuring benefits for disadvantaged groups.
  Applications close 25 September 2023.

For further information on guidelines and how to apply click on the link https://research.csiro.au/aus4innovation/activities/grants/key-information-for-applications/