Lễ ra mắt Tuyên bố chung của Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 23.9.2021

Lễ ra mắt Tuyên bố chung của Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 23/9/2021

Lễ ra mắt Tuyên bố chung của Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 23/9/2021