Theo TS. Phạm Văn Luân (hàng dưới bên trái) phát biểu tại Hội thảo – Ảnh STT

Theo TS. Phạm Văn Luân (hàng dưới bên trái) phát biểu tại Hội thảo - Ảnh: STT

Theo TS. Phạm Văn Luân (hàng dưới bên trái) phát biểu tại Hội thảo – Ảnh: STT