Đại diện nhóm được trao Giải thưởng trường Cao đẳng Bến Tre tại Lễ trao giải – Ảnh KK

Đại diện nhóm được trao Giải thưởng trường Cao đẳng Bến Tre tại Lễ trao giải - Ảnh: KK

Đại diện nhóm được trao Giải thưởng trường Cao đẳng Bến Tre tại Lễ trao giải – Ảnh: KK