NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG, TRI THỨC DÂN GIAN NGHỀ LÀM TÔM KHÔ TỈNH CÀ MAU ĐƯỢC GHI DANHLÀ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA

Nghề đánh bắt tôm đã hình thành ở Cà Mau qua hàng trăm năm, từ khi những lưu dân đầu tiên tìm đến vùng đất này khai hoang, mở cõi, dựng làng, lập ấp. Nếu tính từ khi Cà Mau có vị xã trưởng đầu tiên tương truyền có tên là Tân Thái Nghiệp mà ngôi mộ tọa lạc tại […]

HỘI THẢO QUỐC TẾ: VAI TRÒ KỶ NGUYÊN KỸ THUẬT SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ, QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG

STT- Nguồn IFPHỘI THẢO QUỐC TẾ: VAI TRÒ KỶ NGUYÊN KỸ THUẬT SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ, QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG – diễn ra tại TP. HCM ngày 24/10/2023 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một trang mới trong chương trình hợp tác của trường Giáo dục, ĐH Johns Hopkins Hoa Kỳ và Viện Đào tạo […]