Tin Tức & Sự Kiện
🌎 GIỜ TRÁI ĐẤT 2024: GIẢM DẤU CHÂN CARBON HƯỚNG TỚI NET ZERO 💡

🌎 GIỜ TRÁI ĐẤT 2024: GIẢM DẤU CHÂN CARBON HƯỚNG TỚI NET ZERO 💡

GIỜ TRÁI ĐẤT 2024

20h30 – 23.03.2024

GIẢM DẤU CHÂN CARBON – HƯỚNG TỚI NET ZERO

TẮT ĐÈN! DÀNH TRỌN VẸN MỘT GIỜ CHO TRÁI ĐẤT

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2024 của Sáng tạo Trẻ Bến Tre.