Tin Tức & Sự Kiện
Việt Nam tích cực tham gia Công ước LHQ về chống tham nhũng

Việt Nam tích cực tham gia Công ước LHQ về chống tham nhũng

5

 

Quang cảnh Hội nghị tại Hà Nội
Kết quả tự đánh giá việc thực thi Công ước LHQ về chống tham nhũng (UNCAC) của Việt Nam cho thấy, Việt Nam đã ban hành, tuân thủ và thực hiện đầy đủ 102/145 yêu cầu của Công ước; Ban hành và thực hiện, nhưng chưa đầy đủ 29/145 yêu cầu; Chưa ban hành và chưa thực hiện đầy đủ 14 yêu cầu của UNCAC (tập trung vào những quy định mà Việt Nam đã tuyên bố bảo lưu, không bị ràng buộc). Việc lựa chọn phương án 2 cho 29 yêu cầu, và phương án 3 cho 14 yêu cầu của Việt Nam đã phản ảnh đúng thực trạng hệ thống luật pháp, nhất quán với nội dung bảo lưu và tuyên bố của Việt Nam khi phê chuẩn Công ước… Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã nhận diện được một cách cụ thể các nội dung còn chưa phù hợp và khó khăn, thách thức đặt ra trong việc đáp ứng đầy đủ, tòan diện hơn các yêu cầu của công ước, đặc biệt là là các yêu cầu về hòan thiện pháp luật trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự và hỗ trợ tư pháp…
 

Các đại biểu nước ngoài tại Hội nghị
Tại Hội nghị nhiều ý kiến đã đánh giá cao bản báo cáo cũng như những động thái PCTN tích cực của Việt Nam, đồng thời cho rằng đây sẽ là cơ sở để đóng góp cho việc sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng tới đây của Việt Nam. Tuy nhiên, các tham luận cũng chỉ ra những hạn chế của Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực hoàn thiện pháp luật về hình sự liên quan đến các hành vi tham nhũng như: Hối lộ công chức, tham ô, biển thủ, hoặc chiếm đoạt tài sản, cản trở hoạt động tư pháp, lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi, hối lộ trong khu vực tư nhân, che dấu tài sản, làm giàu bất chính…; Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự liên quan tới điều tra, truy tố, xét xử, cũng như nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật…
Tài liệu tham khảo của P141 hướng đến UNCAC
– Được biết, trong Chương trình VACI2011, P141 "Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa cho TTN Bến Tre" của nhóm Sáng tạo Trẻ, Hội CTĐ trường CĐ Bến Tre là đề án duy nhất có 1 hợp phần  góp phần truyền thông các hoạt động liên quan đến  thực thi UNCAC tại Việt Nam được Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng thế giới và UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt, tại Hội thảo đánh giá giữa kỳ các đề án VACI2011, P141 được đánh giá là đề án có nhiều hoạt động hiệu quả, tạo tác động và sức lan tỏa lớn.
(TNV-STT).