Kết nối - Cơ hội hợp tác
Thông báo mời viết bài, cung cấp ảnh tư liệu về sân chim Vàm Hồ

Thông báo mời viết bài, cung cấp ảnh tư liệu về sân chim Vàm Hồ

5BAN ĐIỂU HÀNH DỰ ÁN SÂN CHIM VÀM HỒ

                                                                              Bến Tre, ngày 08/ 03/ 2011
 
THÔNG BÁO SỐ 1 V/V MỜI VIẾT BÀI CHO TẬP SÁCH VỀ SÂN CHIM VÀM HỒ

 
 

 


Kính gửi: Quý vị có cùng mối quan tâm
 
Dự án “Sổ tay bảo vệ sân chim Vàm Hồ” nhờ sự ủng hộ của Quý vị có cùng mối quan tâm, các ngành, các cấp, nhà tài trợ đã kết thúc tốt đẹp giai đoạn đầu và đang đang triển khai giai đoạn 2.

Nhằm có thêm tư liệu cần thiết cho các ấn phẩm của DA, thiết thực phục vụ công tác quảng bá, huy động nguồn lực tham gia bảo tồn sân chim, BĐH DA trân trọng kính mời Quý vị có cùng mối quan tâm, các chuyên gia, cán bộ, nhân viên và đối tác dành thời gian đề viết bài cho tập sách của DA. Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của quý vị trong việc thu thập cứ liệu cho bài viết và trả nhuận bút theo qui định của DA.

         Yêu cầu bài viết
         Ngắn gọn, rõ ý là một trong những vấn đề sau;

1- Về nguồn gốc tên gọi “Vàm Hồ”, “Sân chim Vàm Hồ”, các giai thoại, sự tích lưu truyền trong dân gian chưa được phổ biến chính thức.

2- Những phát hiện mới về “Sân chim Vàm Hồ”, kinh nghiệm theo dõi, bảo tồn, khai thác sân chim lưu truyền trong dân gian chưa được phổ biến. các hoạt động phóng sanh ở sân chim Vàm Hồ…

3- Hiến kế góp sức phát huy vai trò nông dân, chính quyền địa phương trong quá trình bảo tồn, quảng bá “Sân chim Vàm Hồ”: cách quản lý, bảo tồn, phát triển.

4- Giống, loài động – thực vật ở “Sân chim Vàm Hồ – ghi nhận và vấn đề cần lưu ý.

5- Bàn luận, đóng góp ý kiến xây dựng cho Ban điều hành dự án trong quá trình triển khai DA giai đoạn còn lại và gợi mở kiến nghị kết nối, đề nghị tài trợ thời gian tới.

Dung lượng: từ 3 – 9 trang A4, khuyến khích đánh vi tính và gửi email về phòng NCKH-QHQT, trường CĐ Bến Tre sangtaotre2010@gmail.com
 
         Thời gian nhận bài: Chậm nhất 17g ngày 28/5/2011 là hạn chót gửi về BĐH DA: Phòng NCKH-QHQT, trường CĐ Bến Tre, ĐT: 3545018.
 
 Xin kính chúc sức khỏe và trân trọng cám ơn !
 
                                                                                                    Trưởng Ban điều hành Dự án        
                  
 
 

                                                                                                        Ths.  Phạm Văn Luân