Kết nối - Cơ hội hợp tác
Thông báo Hội thảo khoa học “Công nghệ thông tin & ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực – Lần thứ 2”

Thông báo Hội thảo khoa học “Công nghệ thông tin & ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực – Lần thứ 2”

5

Ban Tổ chức đã chính thức phát động Hội thảo và kêu gọi các nhà Khoa học trong và ngoài Đại học Đà Nẵng gửi bài và đăng ký tham dự Hội thảo. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn nhằm quy tụ đông đảo những người làm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin tham gia chia sẽ và thảo luận về các vấn đề Công nghệ thông tin và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và xã hội.
Thể lệ, địa chỉ gửi bài và thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng xem chi tiết tại địa chỉ Website: http://www.cit.udn.vn/hoithao_lan2/
Tất cả những bài viết có chất lượng sẽ được xét duyệt đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Những bài viết khác sẽ được đăng trong Kỷ yếu của hội thảo.
Thời hạn gửi tóm tắt: trước ngày 01/5/2013.
Thời hạn gửi toàn văn: trước ngày 20/6/2013.
(TVN, STT- Nguồn udn)