Tư liệu VACI 2011/P.141
Tham nhũng, lạm dụng chức quyền ảnh hưởng xấu kinh tế

Tham nhũng, lạm dụng chức quyền ảnh hưởng xấu kinh tế

5

GDP cả năm cũng được dự kiến ở mức 5,2% (kế hoạch là 6-6,5%). Chính phủ nhận định, tốc độ tăng trưởng kinh tế dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng đang có những chuyển biến tích cực, tạo tiền đề phát triển ổn định những năm về sau.

Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh. Ảnh: Lê Nhung

Như vậy, trong tổng số 15 chỉ tiêu Nghị quyết QH đề ra, có 5 chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỉ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tạo việc làm, giảm hộ nghèo và che phủ rừng.

Theo báo cáo Chính phủ, tình hình kinh tế 2012 vẫn còn nhiều hạn chế, như tình trạng việc xử lý nợ xấu chậm được giải quyết. Khu vực DN còn rất nhiều khó khăn. Số DN thành lập mới trong một số lĩnh vực giảm, như: bất động sản, khai khoáng, xây dựng… Số DN phải giải thể trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng tới 61,4% so với năm trước.

Trong khi đó, tình trạng tham nhũng và các tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân được chỉ ra là do việc tái cơ cấu nền kinh tế kết hợp chuyển đổi mô hình tăng trưởng chậm được triển khai và mới ở dạng "khởi động". Những yếu kém của bộ máy quản lý nhà nước vẫn chưa được khắc phục.

Đáng chú ý, Chính phủ thẳng thắn thừa nhận tình trạng sách nhiễu lợi dụng chức quyền, tham nhũng trong bộ máy còn phức tạp, ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Giảm thuế cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh những hạn chế của nền kinh tế còn chưa được khắc phục, Chính phủ cũng xác định 2013 sẽ là năm quan trọng, bởi đây là năm bản lề để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm.

Mục tiêu tổng quát là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Để đạt mục tiêu nêu trên, Chính phủ đề ra 9 nhóm giải pháp về tài chính, tài khóa, gỡ khó cho doanh nghiệp, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, các tập đoàn kinh tế…

Chẳng hạn, tiếp tục hạ lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm lạm  phát. Tập trung xử lý nợ xấu. Phấn đấu nợ xấu của các ngân hàng thương mại giảm xuống dưới 3%. Cùng với việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém và vi phạm pháp luật, Chính phủ cũng đặt ra mục tiêu kiểm soát chặt chẽ việc sáp nhập các ngân hàng. Từng bước áp dụng đánh giá ngân hàng theo tiêu chí quốc tế.

Xử lý nghiêm các sai phạm trong các hoạt động tín dụng, kinh doanh vàng, ngoại tệ. Bảo đảm cho thị trường vàng không xáo động gây ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế vĩ mô.

Đặc biệt, Chính phủ đặt mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho DN với các giải pháp cụ thể như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Ưu tiên tín dụng cho sản xuất hàng xuất khẩu, nông sản.

Chính phủ cũng nêu rõ quyết tâm đẩy lùi nạn tham nhũng trong các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên khoáng sản, tín dụng, công tác cán bộ, quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với dân…

Thường vụ QH sẽ thảo luận về các nội dung trên. Sau đó, Chính phủ sẽ hoàn tất bản báo cáo để trình QH tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 vào tuần tới.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013: Tổng sản phẩm trong nước GDP dự kiến tăng khoảng 5,5%. Bội chi ngân sách không quá 4,8%. Chỉ số CPI 7-8%. Tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 29,7%. Tỷ lệ nhập siêu 8%. Giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo cả nước.


(TVN-STT, TH)