Dự án đã thực hiện
TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ “CẤU TRÚC BÀI GIẢNG/HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA” – Dự án “Hội thi thiết kế bài giảng ngoại khóa

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ “CẤU TRÚC BÀI GIẢNG/HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA” – Dự án “Hội thi thiết kế bài giảng ngoại khóa

5

I/ Nguyên tắc
            – Bài giảng/hoạt động ngoại khóa bám sát nội dung yêu cầu của Hội thi (được trình bày trong Kế hoạch tổ chức “Hội thi thiết kế bài giảng ngoại khóa Giáo dục liêm chính” cấp- cơ sở.
            – Bài giảng/hoạt động ngoại khóa có sự tích hợp với nội dung các môn học, bài dạy trong chương trình giáo dục TH, THCS, THPT, CĐ-TCCN.
            – Cấu trúc bài giảng/hoạt động ngoại khóa thực hiện tương ứng với khung cấu trúc thiết kế bài giảng từng cấp học (TH, THCS, THPT).
            – Tiêu chuẩn đánh giá chung: tính sáng tạo, tính khoa học, tính giáo dục, tính thực tế, tính vừa sức, tính phù hợp, tính phổ biến (khả thi, có thể vận dụng cho nhiều trường, nhiều GV).
II/ Định hướng cấu trúc Bài giảng/hoạt động ngoại khóa (tập trung khâu tổ chức các hoạt động)
A-    Kết quả cần đạt:
– Mục tiêu bài dạy/hoạt động ngoại khóa về kiến thức, kỹ năng, thái độ.
– Phần chuẩn bị của thầy (giáo án, thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo…)
– Phương pháp dạy học/ tổ chức hoạt động ngoại khóa:……
– Phần chuẩn bị của HS:….
B- Thiết kế bài học:
– Hoạt động 1: Hoạt động khời động dẫn vào bài mới. (thời gian)
      + Công việc của thầy.
      + Công việc của HS.
– Hoạt động 2: Hoạt động thực hiện Nội dung 1. (thời gian)
      + Công việc của thầy.
      + Công việc của HS.
– Hoạt động 3: Hoạt động thực hiện Nội dung 2. (thời gian)
      + Công việc của thầy.
      + Công việc của HS.
         Hoạt động …………………………………….
         Hoạt động: Hoạt động Tổng kết và luyện tập
+ Hoạt động tổng kết bài, ghi nhớ.
+ Hoạt động luyện tập, thực hành.
III/ Yêu cầu
– Hồ sơ gửi dự thi gồm 02 bản (dạng file qua email, nên gửi ngay sau khi hoàn thành về BTC Hội thi cấp trường hoặc cấp tỉnh để sớm nhận được sự tư vấn, góp ý.
   + Văn bản Thiết kế bài giảng/hoạt động ngoại khóa (từ 3-5 trang)
   + Bản thuyết minh/Tóm tắt Thiết kế bài giảng/ hoạt động ngoại khóa (2-3 trang – khuyến khích dịch sang tiếng Anh).
 
– Gợi ý thang điểm chấm: Thang điểm 10, nên chấm tròn đến 0,50 đ
– Tính sáng tạo: 03 điểm
– Tính thực tế (hiệu quả): 03 điểm
– Tính khoa học: 01 điềm,
– Tính giáo dục: 01 điểm
– Tính vừa sức: 01 điểm
– Tính phù hợp, tính phổ biến: 01 điểm
 
* Đối với các bài dự thi dạng khác: mô hình, tranh vẽ, video clip… thì tùy đặc thù từng loại hình và điều kiện thực tế địa phương, BTC Hội thi cấp tỉnh giao BGK, tư vấn hội thi cấp cơ sở, cụ thể là Hiệu trưởng trường đầu mối của hội thi quyết định việc nộp bài dự thi bên cạnh file văn bản thuyết minh/giới thiệu sản phẩm dự thi.
* Quan điểm chung của Hội thi là sáng tạo không ngừng để dạy – học các bộ môn có tiềm năng giáo dục đạo đức, giáo dục toàn diện, giáo dục liêm chính cho HSSV/TTN.
Trân trọng đón nhận ý kiến phản hồi, đóng góp cho tài liệu này !
 
Liên hệ:
+ BTC Hội thi cấp cơ sở tại 11 trường đầu mối hội thi
+ VP Dự án P.141, phòng NCKH-QHQT, trường CĐ Bến Tre.
Địa chỉ: ấp 1, xã Sơn Đông, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 075. 3545018. Fax: 075. 3820103. ĐT nóng: 0988739732
 
                                                BAN TỔ CHỨC HỘI THI CẤP TỈNH