Tin Tức & Sự Kiện
Nhóm Sáng tạo Trẻ Bến Tre giới thiệu tài liệu của Trung tâm Tia sáng

Nhóm Sáng tạo Trẻ Bến Tre giới thiệu tài liệu của Trung tâm Tia sáng

5

Vừa qua nhóm Sáng tạo Trẻ Bến Tre và mạng lưới các cộng tác viên của Trung tâm Tia sáng ở các tỉnh phía Nam. đã có nhiều hoạt động nhằm cung cấp thông tin của Trung tâm Tia sáng đến các đối tượng có nhu cầu tiếp cần, tìm hiểu và tham gia Chương trình Phát triển năng lực vì Doanh nhân xã hội.
Tài liệu gồm:

Trưởng nhóm STT Bến Tre giới thiệu các DNXH- Spark

– Thông tin về việc mời nộp đề xuất Trung tâm Tia Sáng để nhận sự hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh sáng tạo thúc đẩy thị trường dịch vụ phát triển năng lực tại các địa phương.

DNXH Spark- Cơ sở bào chế Đông dược Trường Sanh, Châu Thành, Bến Tre – đơn vị do nhóm STT hỗ trợ tiếp cận và trở thành DN Spark

– Bộ đĩa DVD (7 đĩa) về Hội nghị các đại sứ Trung tâm Tia Sáng tại Thái Bình năm 2012

– Bản tin hoạt động của Trung tâm Tia Sáng
– Các tờ rơi giới thiệu các doanh nghiệp do Trung tâm Tia Sáng đầu tư, hỗ trợ phát triển và đang hoạt động dưới mô hình doanh nghiệp xã hội.

Hệ thống tài liệu trên được cúng cấp, hướng dẫn khai thác sử dụng dưới dạng file qua email, bản cứng và tư vấn hướng dẫn trực tiếp.

GĐ Tia sáng Lê Đình Long (bìa trái) làm việc với VUSTA Bến Tre

Các đối tượng có cùng mối quan tâm liên hệ dịa chỉ dưới đây để được đáp ứng:
– Nhóm Sáng tạo Trẻ Bến Tre , phòng NCKH-QHQT,  trường CĐ Bến Tre.
Địa chỉ: ấp 1, xã Sơn Đông, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 075. 3545018. Fax: 075. 3820103. ĐT nóng: 0988739732
Email: sangtaotre2010@gmail.com hoặc  pvluan8@yahoo.com
Website: www.xudua.com 

(TCH-STT)