Tin Tức & Sự Kiện
Mời tham gia cuộc thi bình chọn ảnh Diễn đàn dự án GDLC  lần 3

Mời tham gia cuộc thi bình chọn ảnh Diễn đàn dự án GDLC lần 3

5

– Giải nhất: SV Trần Thị Tiên – khoa QTKD – ĐH Tiền Giang; – Giải nhì SV Đào Dương Khang- 10 CĐTH, trường CĐ Bến Tre; – Giải ba SV Nguyễn Thị Cẩm Nhiên- 11CĐTH1, trường CĐ Bến Tre. Dưới đây là nội dung thi bình chọn lần III, mời các bạn tham gia và gửi hình ảnh, thông tin bình chọn, bài bình chọn về BĐHDA trước 10 sáng 15/11. Diễn đàn giao lưu tương tác và tổng kết bình chọn sẽ diễn ra lúc 14g ngày 15/11/2012 tại phòng Hội thảo, trường CĐ Bến Tre, CS 1. Điểm mới của lần bình chọn này vá các lần sau là có tính điểm tham gia bình chọn bài dự thi cua P141 tại http://xudua.com/bentre/news.php?id=158 Các bạn tham gia bình chọn, điền thông tin, trả lời vào phiếu dưới đây và gửi dự thi cho DA qua email: sangtaotre2010@gmail.com. BTC sẽ căn cứ vào thời gian nhận email và có thông báo kết quả chính thức vào chiều 15/11, bạn dự thi ở xa nhận giải thưởng qua  bưu điện nên ghi rõ địa chỉ liên hệ, số CMND bằng chứng nhận đạt giải sẽ trao vao dịp tổng kết dễn đàn DGLC cho TTN Bến Tre.

PHIẾU BÌNH CHỌN LẦN III – DIỄN ĐÀN GDLC CHO TTN
Bạn biết gì về 3 người trong ảnh ?
Bạn có thông tin gì về  một cô giáo đạt giải nhất Hội thi của Dự án GDLC trong ảnh này ?
Một cựu SV trường CĐ Bến Tre – cô giáo đạt giải nhất Hội thi của P/141
 
1- Câu trả lời của bạn cho những hình ảnh (theo thứ tự trên web xudua.com mục bình chọn ảnh) – 12 đ
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
2- Bạn đã bình chọn bài dự thi của dự án chưa? Số bài đã bình chọn? Bạn thích nhất bài nào? – 18 đ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3- Theo bạn có bao nhiêu ý kiến đồng ý với bạn? – 10  đ
·