Tin Tức & Sự Kiện
Mời gọi nộp hồ sơ dự án kinh tế tuần hoàn đóng góp cho phát triển bền vững thông qua giải quyết vấn đề an ninh lương thực và nông nghiệp Chương trình Nông nghiệp và An ninh Lương thực (SAFSP)

Mời gọi nộp hồ sơ dự án kinh tế tuần hoàn đóng góp cho phát triển bền vững thông qua giải quyết vấn đề an ninh lương thực và nông nghiệp Chương trình Nông nghiệp và An ninh Lương thực (SAFSP)

STT. Trân trọng chuyển đến các đốii tác, các bạn quan tâm Tài liệu của ADB kêu gọi nộp hồ sơ dự án kinh tế tuần hoàn đóng góp cho phát triển bền vững thông qua giải quyết vấn đề an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững (thuộc Chương trình Nông nghiệp và An ninh Lương thực (SAFSP). Hạn chót nộp hồ sơ là 30/10/2022. 

Đề xuất bằng tiếng Anh cần được gửi qua email: SAFSP@landell-mills.com

Thời hạn nộp các đề xuất: Ngày 30 tháng 10 năm 2022 (23 giờ 59 phút, giờ Bangkok)

Mô hình Nông nghiệp công nghệ cao An toàn và Thân thiện với Môi trường của anh Huỳnh Văn Lộc, Tp. Pleiku – Ảnh STT

Để hỗ trợ thực hiện Chiến lược Thúc đẩy Chuỗi giá trị Nông nghiệp dựa trên An toàn và thân thiện với Môi trường trong GMS, được thông qua vào năm 2017 bởi Bộ trưởng Nông nghiệp Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã đưa ra sáng kiến tăng cường Kiến thức và Hỗ trợ Kỹ thuật (TA) Chương trình Nông nghiệp bền vững và Anh ninh Lương thực Tiểu vùng Mekong mở rộng (SAFSP) trong 5 năm (tháng 4 năm 2020 – tháng 3 năm 2025).

SAFSP có tầm nhìn GMS trở thành nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm nông sản an toàn và thân thiện với khí hậu thông qua ba đầu ra:

  • Tăng cường các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm thân thiện với khí hậu, hòa nhập và đáp ứng giới, và các doanh nghiệp kinh doanh nông sản;
  • Việc áp dụng các hệ thống an toàn và chất lượng cây trồng và vật nuôi hài hòa;
  • Tăng cường nông nghiệp thích ứng với khí hậu trong bối cảnh mối quan hệ an ninh nước – năng lượng – lương thực. 

Lời kêu gọi đề xuất này tìm kiếm các đề xuất dự án kinh tế tuần hoàn đóng góp cho phát triển bền vững thông qua giải quyết vấn đề an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững từ các tổ chức hội đủ điều kiện cho các chủ đề sau:

  • Chuỗi giá trị toàn diện, đáp ứng giới, thân thiện với khí hậu
  • Hài hòa chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc
  • Chuỗi giá trị chăn nuôi và thú y xuyên biên giới
  • Thích ứng với biến đổi khí hậu và sử dụng nước hiệu quả

Nông sản sạch an toàn từ dự án Xây dựng và phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại vùng ven biển xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre – Ảnh STT.

Thông tin chi tiết về yêu cầu cho đề xuất xin mời quý các bạn đọc thêm tại:

GMS-SAFSP_Call-for-proposal_Guidelines29111

Hoặc liên hệ nhóm STT Bến Tre – email: sangtaotre2010@gmail.com

 (LVy- CTV STT – nguồn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB))