Dự án / Sáng kiến
LỜI NGÕ MỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU Dự án Nghiên cứu: Khảo sát những vấn đề về sức khỏe tâm thần người cao tuổi Việt Nam

LỜI NGÕ MỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU Dự án Nghiên cứu: Khảo sát những vấn đề về sức khỏe tâm thần người cao tuổi Việt Nam

———————————

Dự án nghiên cứu về sức khỏe tâm thần người cao tuổi Việt Nam được tiến hành tại các tỉnh thành điển hình phía Nam. Dự án này là một phần từ nghiên cứu GCRF nhằm giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu (Global Challenges Research Fund) do giáo sư Võ Văn Tới làm chủ nhiệm đề tài và do TS. Hà Thị Thanh Hương trực tiếp hướng dẫn.Các thành viên hiện tại của nhóm nghiên cứu bao gồm: Bác sĩ nội thần kinh, giảng viên đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch; Bác sĩ Tâm thần, bệnh viện đại học Y Dược; Giảng viên, Cử nhân sinh viên ngành tâm lý học trường đại học Bristol – Vương Quốc Anh, Học viện Phụ nữ Việt Nam, trường đại học Sư Phạm, đại học Hoa Sen và đại học Xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh

___________________________________________

Theo thống kê và những tài liệu về nghiên cứu tại Việt Nam, vấn đề sức khỏe tâm thần người cao tuổi vẫn chưa thực sự được quan tâm. Vì vậy, vẫn còn ít những nghiên cứu về chủ đề này. Khái niệm về sức khỏe tâm thần người cao tuổi bị hiểu sai, khiến không ít người cao tuổi bị xa lánh và kỳ thị. Bên cạnh đó, việc chẩn đoán và điều trị bệnh tâm thần cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi tin rằng nếu có càng nhiều những nghiên cứu chất lượng trong lĩnh lực lão hoá tâm thần sẽ là những cứ liệu mạnh mẽ đối với những nhà chăm sức khỏe tâm thần, giúp bản thân người cao tuổi và người nhà hiểu đúng hơn về bệnh tâm thần và hệ quả của chúng. Đồng thời, tìm ra những phương pháp hỗ trợ tích cực cho họ chung sống một cách lành mạnh với quá trình lão hoá và những bệnh tật có liên quan.Hiện tại để thực hiện nghiên cứu này mình đồng đội để có thể hỗ trợ mình trong những chuyến khảo sát sắp tới, cũng như trong quá trình thu thập dữ liệu. Nếu bạn quan tâm và có mong muốn đồng hành cùng mình trong dự án lần này, có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết trong link đăng ký.Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc về việc tham gia dự án, hãy liên hệ qua email quynhsp1701@gmail.com hoặc inbox trực tiếp cho Quỳnh

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'SCHOOL OF BIOMEDICAL ENGINEERING BME BRAIN HEATLH LAB INTERNATIONAL UNIVERSITY TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN NGHIÊN CỨU ĐỢT BỔ SUNG BRAIN HEALTH LAB SỨC KHỎE TÂM THẦN NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM CONTACT Trợ nghiên cứu Trúc Quỳnh: quynhsp1701@gmail.com DEADLINE: 10/03/2022'
Có thể là hình ảnh về văn bản

Trần Đông Phú

Nguồn: Trúc Quỳnh