KÊU GỌI THAM GIA DỰ ÁN NGHỆ THUẬT

Quỹ Dàn nhạc Trẻ Thế giới (World Youth Orchestra Foundation) và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) thân mời nghệ sỹ và người thực hành văn hóa, sáng tạo Việt Nam nộp hồ sơ dự án tham gia Chương trình ÂM THANH TÌNH ANH EM: KHÁM PHÁ TÀI NĂNG SÁNG TẠO.

📌Chương trình có mục tiêu thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới, hỗ trợ và phát triển chuyên môn, tạo điều kiện kết nối và hợp tác, và đặc biệt cung cấp hỗ trợ tài chính cho nghệ sĩ triển khai các dự án nghệ thuật.

📌Đối tượng: Bất kỳ người Việt Nam nào cư trú tại Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia. Chúng tôi khuyến khích các nghệ sĩ từ nhiều nền tảng và kinh nghiệm khác nhau bao gồm âm nhạc, sân khấu hoặc nghệ thuật thị giác (nhiếp ảnh, điêu khắc, hội họa và các hình thức biểu đạt khác liên quan đến nghệ thuật thị giác, sắp đặt, biểu diễn).

⏳ Thời hạn: 10.08.2024

👉Để biết thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn đăng ký, xin vui lòng xem ở link bên dưới: http://vicas.org.vn/pages/detail/5628/KEU-GOI-THAM-GIA-DU-AN-AM-THANH-TINH-ANH-EM-KHAM-PHA-CAC-TAI-NANG-LOI-MOI-NOP-DU-AN-DANH-CHO-CAC-NG.html