Kết nối - Cơ hội hợp tác
Kết nối tài trợ với Trung tâm LIN – Tp Hồ Chí Minh

Kết nối tài trợ với Trung tâm LIN – Tp Hồ Chí Minh

5

Các vòng tài trợ trong thời gian tới:
• Tháng 03/2011 “Tài trợ nhỏ”: tối đa 27,000,000 đồng. Hạn chót nhận đề xuất dự án vào ngày 31/03/2011.
• Tháng 09/2011 “Tài trợ hợp tác”: khuyến khích sự hợp tác giữa các tổ chức địa phương. LIN mong chờ các bản đề xuất đến từ hai hay nhiều đối tác với số tiền tối đa lên đến 54,000,000 đồng. Hạn chót nhận đề xuất tài trợ vào ngày 31/08/2011.
• Tháng 12/2011 có hai hình thức tài trợ: “Tài trợ cộng đồng”: vòng này, Ban thẩm định dự án LIN sẽ xem xét và lựa chọn 3 bản đề xuất tài trợ xuất sắc nhất. Đại diện 3 tổ chức này sẽ được yêu cầu trình bày dự án của mình trong sự kiện nối kết cộng đồng các nhà tài trợ tại TP.HCM. Các thành viên này sẽ bỏ phiếu bầu chọn và tổ chức có số phiếu bầu cao nhất nhận được ngân sách tài trợ lên đến 80,000,000 đồng. Hạn chót nộp đề xuất tài trợ vào ngày 30/11/2011.
Cuối cùng, để vinh danh sự đóng góp và hỗ trợ của các đối tác PLN, Trung tâm LIN sẽ dành một khoản ngân sách “Tài trợ đóng góp” trước dịp Tết 2012 trị giá 10,000,000 đồng. Tài trợ này sẽ dành cho tổ chức tích cực nhất tham gia vào các sự kiện và hoạt động của chúng tôi. (v.d., tham gia hội thảo, các cuộc họp và sự kiện kết nối và đóng góp kiến thức, kỹ năng vào mạng lưới). Cơ hội tài trợ khác Bên cạnh các vòng tài trợ nhỏ, Trung tâm LIN cũng tìm kiếm những nguồn tài trợ khác nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận. Xin xem các cơ hội sẳn có tài trợ dưới đây:
Tiến trình xin tài trợ
1. Để yêu cầu đơn xin tài trợ từ LIN, Tổ chức phi lợi nhuận phải hoàn thành Đơn Xin Làm Đối Tác Với LIN
2. Ký tên và nộp đơn lại cho LIN tại: NPO@LINvn.org.
3. Hoàn thành Mẫu Đơn Xin Tài Trợ và nội cùng với hoặc sau khi nộp đơn xin làm đối tác.
2011 Các hoạt động thực hiện
• 22 tháng 01: Sự kiện nối kết cuối năm “Gặp gở chuyên gia và tình nguyện viên chuyên môn” (Irish Aid tài trợ)
• Từ 10 – 22 tháng 02: Dự án WIL với sinh viên đại học quốc tế RMIT. Tổ chức phi lợi nhuận được chọn tham gia dự án là: Chương trình Tình Thân, Cơ Sở mồ côi Khánh Hội và Mái ấm Nhật Hồng
• Tháng 03: Hội thảo chuyên đề “Thiết kế tài liệu marketing cho tổ chức PLN”
• Tháng 06: Hội thảo chuyên đề “Kết nối hiệu quả”
• Tháng 09: Hội thảo chuyên đề “Tuyển nhân viên, thời gian thử việc và Kế hoạch thay thế”
• Tháng 11: Hội thảo chuyên đề “Gây quỹ từ tập đoàn công ty”

(TNV STT)