Kết nối - Cơ hội hợp tác
Hướng dẫn gửi đề án lên QUỸ XÃ HỘI DÂN SỰ

Hướng dẫn gửi đề án lên QUỸ XÃ HỘI DÂN SỰ

5

        

Quỹ Xã hội Dân sự 2011 do Văn phòng Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt nam sẽ hỗ trợ những sáng kiến tập trung vàonâng cao năng lực, nâng cao vị thế và tiếng nói của những nhóm người dễ bị thương tổn như thanh niên, trẻ em, phụ nữ bị thiệt thòi, người khuyết tật, các nhóm dân tộc thiểu số nghèo và người nhập cư từ nông thôn ra thành thị. Các hoạt động đề xuất phải tập trung vào hỗ trợ và thúc đẩy quá trình hòa nhập xã hội của những nhóm người  này.

Trước khi nộp đề xuất

Quỹ Xã hội Dân sự của Ngân hàng Thế giới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu hỗ trợ và số lượng đề xuất nhận được. Nhiều đề xuất sẽ bị từ chối, không phải vì các đề xuất này không tốt, mà vì không phù hợp với mục tiêu, chủ đề hoặc tiêu chí hiện tại của Chương trình so với các đề xuất được lựa chọn.

Trước khi nộp đề xuất, xin hãy dành thời gian đọc kỹ bản Hướng dẫn tham gia để xác định xem đề xuất của mình có phù hợp với mục tiêu và chủ đề của Chương trình không.

Kết quả của các hoạt động có thể bao gồm:

§         Thúc đẩy sự đồng thuận xã hội và tính sở hữu của địa phương cho các chương trình cải cách, các chương trình giảm nghèo và các chiến lược phát triển thông qua việc thành lập các mạng lưới chia sẻ tri thức, xây dựng một cơ sở hiểu biết chung, khuyến khích hợp tác công tư;

§         Nâng cao tiếng nói của các cộng đồng nghèo, các nhóm người dễ bị thương tổn, giúp đảm bảo ý kiến của họ được cân nhắc trong các quyết định về chính sách và chương trình;

§         Nâng cao hiệu quả của các chương trình phát triển bằng cách cung cấp các kiến thức địa phương, xác định rủi ro tiềm năng, hỗ trợ có mục tiêu, mở rộng hỗ trợ đặc biệt là tới cấp cộng đồng;

§         Triển khai các ý tưởng và các giải pháp sáng tạo để giải quyết những thách thức trong quá trình phát triển tại cả cấp địa phương lẫn cấp toàn cầu;

§         Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các hoạt động phát triển, góp phần tạo môi trường quản lý tốt. 

Ai có thể tham gia?

·        Các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có các tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp xã hội Việt nam có tư cách pháp nhân đều có thể nộp đề xuất tham gia Chương trình;

·        Các tổ chức xã hội dân sự phải có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc tại cộng đồng, có những hoạt động hỗ trợ cộng đồng với kết quả tốt, có hồ sơ và báo cáo quản lý tài chính đáng tin cậy;

·        Ưu tiên cho những tổ chức chưa nhận được hỗ trợ của Chương trình trong những năm trước (mỗi tổ chức không được nhận quá 3 khoản hỗ trợ của Quỹ Xã hội Dân sự và Chương trình Tài trợ nhỏ trong vòng 5 năm).

Những hoạt động nào sẽ được tài trợ?

Quỹ Xã hội Dân sự tài trợ các hoạt động có mục đích chính là hỗ trợ những nhóm người dễ bị tổn thương như thanh niên, trẻ em, phụ nữ bị thiệt thòi, người khuyết tật, các nhóm dân tộc thiểu số nghèo và người nhập cư từ nông thôn ra thành thị. Các hoạt động đề xuất phải tập trung vào hỗ trợ và thúc đẩy quá trình hòa nhập xã hội của những nhóm người này. Ngoài ra, các hoạt động này cần:

         Có nhưng không chỉ giới hạn trong các cuộc hội thảo nhằm chia sẻ tri thức và kỹ năng tăng cường sự tham gia của người dân, các hoạt động truyền thông nhằm đưa tiếng nói của người dân vào quá trình hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ công, hoặc các hoạt động chia sẻ sáng kiến về nâng cao năng lực cho một ngành cụ thể;

         Hoàn thành trong vòng 1 năm kể từ ngày nhận tài trợ;

         Ưu tiên cho những tổ chức chưa nhận được hỗ trợ của Chương trình trong những năm trước.

Những hoạt động nào sẽ không được nhận tài trợ từ Chương trình?

Quỹ Xã hội Dân sự sẽ không tài trợ cho:

Các chương trình nghiên cứu; Các chương trình đào tạo giáo dục chính thức; Các dự án ; Học bổng

Các chương trình nghiên cứu sinh;Các chương trình học; Cá nhân; Các tổ chức không thuộc nhóm các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức không có tư cách pháp nhân; Các dự án hạ tầng cơ sở, ví dụ như cấp nước sạch ; Cung cấp dịch vụ trực tiếp; Mua sắm thiết bị y tế, ví dụ như thiết bị trong bệnh viện, máy trợ thính, nạng chống; Các thiết bị máy tính hoặc lắp đặt máy tính; Chi phí hoạt động của tổ chức như tiền thuê văn phòng, bảo dưỡng văn phòng, hoặc văn phòng phẩm…

Các khóa đào tạo kỹ năng kinh doanh, tìm việc làm, nâng cao nhận thức về HIV/AIDS trừ khi những khóa đào tạo này có mục đích chính là tăng cường sự tham gia của người dân; Cung cấp các hỗ trơ cơ bản như nước uống, lương thực và thực phẩm; Các công trình xây dựng ví dụ như xây dựng thư viện hoặc nhà vệ sinh; Các chiến dịch kiểm soát dịch bệnh; Viện trợ lương thực; Lương nhân viên; Các hoạt động chính trị; Các hoạt động liên quan tới quân đội hoặc an ninh

Mức tài trợ?

Mức tài trợ tối đa cho 1 đề xuất là 100 triệu đồng Việt Nam. Quỹ Xã hội Dân sự khuyến khích đóng góp của các tổ chức nhận tài trợ hoặc đồng tài trợ với các nguồn hỗ trợ khác. Khuyến khích các tổ chức gửi đề xuất tham gia đóng góp tương đương 50% tổng kinh phí của hoạt động đề xuất hoặc có kế hoạch huy động thêm hỗ trợ đối ứng của các nhà tài trợ khác.

Làm thế nào để tham gia Quỹ Xã hội Dân sự – Quá trình xét duyệt và quản lý Quỹ

Đề xuất tham gia Quỹ Xã hội Dân sự phải được gửi đến Văn phòng Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt nam (tầng 8, 63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội).

Hướng dẫn tham gia và mẫu Đơn đề nghị tài trợ có thể tải từ trang web của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam www.worldbank.org.vn, hạn nộp hồ sơ của Quỹ Xã hội Dân sự 2011 là ngày 16/5/2011. Các tổ chức tham gia nên đọc kỹ tiêu chí và xem kỹ mẫu đơn đề nghị tài trợ trước khi viết đề xuất gửi Ngân hàng Thế giới.

Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt nam sẽ thành lập Ban xét duyệt, và tất cả các đề xuất sẽ được xem xét kỹ lưỡng dựa vào mục tiêu và tiêu chí của Chương trình. Quá trình xét duyệt có thể kéo dài khoảng 2 tháng, và thông báo về kết quả xét duyệt sẽ được gửi đến cho các đơn vị tham gia theo đường bưu điện tới địa chỉ trong hồ sơ dự thi. Do số lượng đề xuất gửi cho chương trình thường khá lớn, các đơn vị gửi đề xuất không nên gọi điện hoặc đến Văn phòng Ngân hàng Thế giới để hỏi kết quả. Các chương trình tài trợ dành cho các tổ chức xã hội dân sự có thể tìm được trên trang web của Ngân hàng Thế giới www.worldbank.org.vn

(Thùy Trâm – TNV VID Bến Tre Tổng hợp và giới thiệu)