PGSTS. Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ phát biểu khai mạc hội thảo – Ảnh KN

PGSTS. Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh KN

PGSTS. Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ phát biểu khai mạc hội thảo – Ảnh KN