Tin Tức & Sự Kiện
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIAI ĐOẠN KHỞI SỰ     CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NHÂN XÃ HỘI 2011

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIAI ĐOẠN KHỞI SỰ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NHÂN XÃ HỘI 2011

5


                      

Lưu ý khi hoàn thiện hồ sơ và gửi đăng ký:

§         Đề nghị Anh/Chị cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định lựa chọn 2 cá nhân cùng đăng ký hồ sơ. (Anh/Chị có thể tham khảo phần chú thích của chúng tôi trong trang 5 của tài liệu này). Trong trường hợp hai cá nhân cùng đăng ký, đề nghị Anh/Chị điền đầy đủ thông tin của cả hai cá nhân theo mẫu.

§         Lưu tên file hồ sơ đăng ký theo mẫu: GDKS_tennguoidangky.doc

      (Ví dụ: GDKS_PhamKieuOanh.doc)

§         Hồ sơ cần được hoàn thiện và gửi bằng email tới địa chỉ: dangkydnxh2011@gmail.com vào trước 5 giờ chiều ngày 30/06/2011.

§         Ở Bến Tre và khu vực ĐBSCL, các bạn có nhu cầu tư vấn hoặc hỏi thêm điều gì xin liên hệ:

+ Nhóm Sáng tạo Trẻ, 0753 545018. Email: sangtaotre2010@gmail.com hoặc pvluan8@yahoo.com

§         Chúng tôi chỉ xem xét các hồ sơ đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu và được gửi đúng hạn.

§         Trong trường hợp cần thiết, CSIP sẽ liện hệ trực tiếp với Anh/Chị để làm rõ thông tin trong hồ sơ đăng ký trong vòng 2 tuần kể từ hạn nộp hồ sơ đầu tiên.

§         Nếu Anh/Chị có thắc mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, vui lòng liên hệ với CSIP:

Điện thoại: (04) 3 537 8746 / (04) 3 537 8992

 Chúng tôi sẽ thông báo và xin ý kiến anh chị trong trường hợp CSIP mong muốn sử dụng thông tin hồ sơ này ngoài mục đích phục vụ hoạt động của chương trình.

Xin cảm ơn và chúc anh/chị thành công!HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIAI ĐOẠN KHỞI SỰ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nhân xã hội 2011

 
Người đăng ký 1
 

Mã số hồ sơ

(CSIP điền)
 
Người đăng ký 2 (nếu có)
 
———————————————————————————————————
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin chung về người đăng ký

Thông tin
Người đăng ký 1
Người đăng ký 2 (nếu có)
Họ và tên
 
 
Năm sinh
 
 
Số CMND
Ngày cấp
Nơi cấp
 
 
 
 
Địa chỉ liên lạc
 
 
Điện thoại
 
 
Email
 
 
 

2. Thông tin chung về ý tưởng/dự án/tổ chức

Tên ý tưởng/đề án
 

Tên tổ chức/ doanh nghiệp (nếu đã thành lập)

 
Website (nếu có)
 
Địa bàn thực hiện
 

Mô tả ngắn gọn tổng quan về mục tiêu, giải pháp và  mô hình hoạt động

Không quá 150 từ
 
 
 
 II. Thông tin vỀ ý tưỞng/ĐỀ ÁN

1.         Vấn đề xã hội/môi trường cụ thể nào là động lực khiến anh/chị mong muốn thực hiện ý tưởng/đề án này? Hãy phân tích cụ thể nhằm thuyết phục người đánh giá về tính cấp thiết của vấn đề mà anh/chị lựa chọn. (không quá 200 từ)

 

2.         Ý trường/ đề án của anh/chị là gì? Hãy thuyết phục rằng ý tưởng/đề án của anh/chị có tiềm năng phát triển để trở thành một doanh nghiệp xã hội (không quá 200 từ)

 

3.         Đề án /ý tưởng của anh/chị có những khác biệtưu thế gì trong việc giải quyết những nguyên nhân gôc rễ của vấn đề xã hội/môi trường so với các giải pháp/dự án hiện đang thực hiện trong cùng lĩnh vực hoạt động ở Việt Nam? (không quá 200 từ)

 

4.         Mô tả những tác động, thay đổi mà ý tưởng/ đề án của anh chị sẽ mang lại cho cộng đồng trong trung hạn (2 – 3 năm) và dài hạn ( > 5 năm)? (không quá 150 từ)

 

5.         Mục tiêu và kết quả mong đợi của việc thực hiện ý tưởng/đề án này trong vòng 12 tháng tới? (không quá 150 từ)

 

6.         Hãy đưa ra 3 – 5 hoạt động chính mà anh/chị sẽ thực hiện trong vòng 12 tháng tới để đạt được mục tiêu & kết quả mong đợi đó. (không quá 200 từ)

 

7.         Mô tả nhu cầu tài chính để thực hiện ý tưởng/đề án của anh/chị trong vòng 12 tháng tới? Anh/chị sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ từ chương trình (SESP) cho việc gì? Dự kiến cần phải huy động thêm bao nhiêu ngân sách để đáp ứng hoạt động của mình? và dự kiến từ nguồn nào?

Đơn vị tính: VNĐ
 
Stt
Nội dung chi
Số tiền
Nguồn thu
Nguồn SESP
Nguồn khác (ghi rõ)
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
..
 
 
 
 
Tổng số
 
 
 
 

8.      Tại sao anh chị rằng tổ chức/doanh nghiệp xã hội được phát triển từ ý tưởng/đề án này có khả năng đạt được sự bền vững về tài chính trong tương lai ?

III/ Thông tin cá nhân và phẨm chẤt doanh nhÂn cỦA ngưỜi đăng ký

Doanh nhân xã hội, giống như doanh nhân kinh tế đều có chung những phẩm chất như nhanh nhậy trong phát hiện và nắm bắt cơ hội, có khát vọng tạo ra những thay đổi trong lĩnh vực quan tâm, sáng tạo trong việc đưa ra những ý tưởng, sản phẩm hay giải pháp mới, tham gia trực tiếp vào việc giải quyết vấn đề, dũng cảm và kiên định để đạt mục tiêu đề ra.

9.      Anh/chị hãy kể đôi chút về bản thân và lý do gì đã khiến anh/chị tin rằng mình là một doanh nhân xã hội. (không quá 200 từ đối với mỗi NĐK)

Người đăng ký 1(NĐK1):
Người đăng ký 2 (NĐK2):
 
10. Vì sao anh/chị lại muốn thực hiện ý tưởng/đề án này? (không quá 200 từ với mỗi NĐK)
 

11. Anh chị đã từng xây dựng một dự án mới nào chưa (ngoài dự án này)? Nếu có thì hãy cho biết thông tin chi tiết về một dự án tiêu biểu. (không quá 150 từ đối với mỗi NĐK)

 

12. Hãy kể về 1 kinh nghiệm thành công của anh/chị trong việc triển khai một ý tưởng/ dự án mới (ví dụ trong việc thuyết phục và huy động sự tham gia, cũng như nguồn lực từ những người khác…) (không quá 150 từ đối với mỗi NĐK)

 

13. Hãy kể về 1 kinh nghiệm chưa thành công của mình và bài học mà anh/chị thu được từ việc này? (không quá 150 từ đối với mỗi NĐK)

 

14. Hãy nêu một ví dụ khi anh/chị cam kết cao, chấp nhận mạo hiểm để đạt được mục đích của mình? (không quá 150 từ đối với mỗi NĐK)

 

15. Vì sao anh/chị tin là mình chính là người có khả năng lãnh đạo và mang lại những thay đổi mà anh/chị mong muốn cho xã hội? (không quá 150 từ đối với mỗi NĐK)

 
 
 
 
 

IV/ Thông tin vỀ sỰ hỢp tác giỮa 2 cá nhân cùng thỰc hiỆn dỰ án

(Chỉ dành cho hồ sơ do 2 người cùng đăng ký)

Hồ sơ được được đăng ký bởi 2 cá nhân trong trường hợp 2 cá nhân là đối tác quan trọng và phù hợp để xây dựng, triển khai và phát triển dự án/doanh nghiệp xã hội. Hai cá nhân ở đây có vai trò quan trọng tương đương nhau và thiết yếu đối với sự phát triển của dự án/doanh nghiệp. Hai cá nhân là những người có thể bổ sung lẫn nhau về mặt năng lực, thế mạnh trong công việc, đồng thời cùng có chung giá trị, lợi ích và cam kết dài hạn để đạt mục tiêu chung của tổ chức/doanh nghiệp xã hội.

16. Anh/chị biết nhau trong hoàn cảnh nào? Tại sao anh/chị tin rằng hai người là đối tác quan trọng và phù hợp để triển khai dự án/doanh nghiệp xã hội này?

 

17. Vai trò và nhiệm vụ chủ yếu của người đăng ký 1 và người đăng ký 2 trong việc triển khai dự án/doanh nghiệp xã hội của anh/chị ?

 

18. Ngoài 2 anh/chị thì có những cá nhân chủ chốt nào tham gia dự án? Vai trò của họ là gì? (ngắn gọn)

V/ Các thông tin khác

19. Anh/chị biết đến chương trình Hỗ trợ Doanh nhân xã hội của CSIP từ nguồn nào?

 

Nguồn thông tin

Cụ thể (nêu rõ nguồn)

Đài/TV
 
Báo
 
Bạn bè, gia đình
 
Internet
 
Nguồn khác
 
 

19. Anh/chị cho biết tên và địa chỉ liên hệ của 2 người giới thiệu, trong đó có ít nhất 1 người biết rõ về dự án/ý tưởng của anh/chị. (Chúng tôi sẽ liên hệ với người giới thiệu trong trường hợp cần tham khảo thông tin về anh/chị và/hoặc dự án trong quá trình đánh giá)

 
Người giới thiệu thứ 1

Người giới thiệu thứ 2

Họ tên
 
 

Nghề nghiệp, chức danh

 
 
Điện thoại
 
 
Email
 
 

Quan hệ với anh/chị

 
 

Người này có biết về dự án/ý tưởng của anh/chị không?

Có:
Không:
Có:
Không:
 

PHẦN CAM KẾT

Bằng việc đăng ký tham gia chương trình với bản hồ sơ này, (chúng) tôi khẳng định mình đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình và cung cấp các thông tin xác thực trong hồ sơ đăng ký. (Chúng) tôi đồng ý cho CSIP sử dụng các thông tin do chúng tôi cung cấp trong hồ sơ này phục vụ quá trình đánh giá, xét duyệt và các hoạt động của chương trình vì mục đích tuyên truyền và phi lợi nhuận.

Ngày …… tháng …….. năm 2011
 
Người đăng ký 1

(chữ ký và ghi rõ họ tên)

Người đăng ký 2

(chữ ký và ghi rõ họ tên)

 
 (TNV-STT)