Tin Tức & Sự Kiện
Giới thiệu mô hình nhân rộng dự án PARAFF/C1-082 ở huyện Mỏ Cày Bắc

Giới thiệu mô hình nhân rộng dự án PARAFF/C1-082 ở huyện Mỏ Cày Bắc

Mục tiêu
– Cung cấp thông tin cơ bản, cần thiết dưới dạng Hộp thư tham vấn BHYT học đường cấp THPT cho HS và phụ huynh, GV về BHYT. Tạo môi trường thuận lợi cho công tác vận động và tự nguyện tham gia BHYT của học sinh và phụ huynh nhân năm học mới.
– Tạo tiền đề duy trì và phát triển mạng lưới các đơn vị, cá nhân quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe HS thông qua việc làm cụ thể là giúp các em được thụ hưởng quyền lợi khi tham gia BHYT, tác động đến phụ huynh và cộng đồng quan tâm tham gia và thực hiện BHYT toàn dân.

Dự kiến kết quả đạt được và đầu ra
– Nhóm đối tượng dự án hướng tới là học sinh THPT; phụ huynh, người dân; giáo viên, cán bộ CNV.
– Đạt được kết quả tham gia BHYT tự nguyện 100% trong năm học 2014 – 2015.
– Các hoạt động chính để đạt được mục tiêu đề ra: Tổ chức diễn đàn, giao lưu đối thoại trực tiếp với đối tượng phụ huynh và học sinh với những sản phẩ truyền thông cụ thể.
Địa bàn thực hiện
– Trường THPT Lê Anh Xuân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
– Mô hình ý tưởng có thể nhân rộng ra các trường THPT, THCS trên toàn tỉnh. Đặc biệt hướng đến các trường học hoặc địa bàn dân cư có tỉ lệ tham gia BHYT thấp, sự hiểu biết của người dân về BHYT còn hạn chế.
Thời gian thực hiện Tháng 9- 10/2014
Tổng ngân sách: 6 380 000 đ;
Trong đó, tài trợ từ dự án PARAFF/C1-082: 5.000.000 đ. Đối ứng: 1. 380 000 đ
Bến Tre tháng 9/2014